24. november, 2021Igehirdetések Olyan ékesszólást és bölcsességet adok majd nektek bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben Jézus így készítette elő tanítványait a rájuk váró megpróbáltatásokra:

„Kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak az én nevemért, azért, hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát szívetekbe: Ne törjétek fejeteket előre, hogyan védekezzetek. Én olyan ékesszólást és bölcsességet adok majd nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani.

Kiszolgáltatnak benneteket a szülők, testvérek, rokonok és barátok, s közületek némelyeket meg is ölnek. Az én nevemért mindenki gyűlölni fog titeket. De egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket.”

Lukács Evangéliuma 21,12-19

      Jézus elutasítását tanítványai is meg fogják tapasztalni. Kr. U. 70-ben történt meg a zsinagógával való hivatalos elszakadása a keresztényeknek, addig rendszeresen tartották a kapcsolatot az izraelita zsinagógai közösségekkel. Szent Pált többször a zsinagóga elé állították. Egy dulakodás alkalmával a korintusi zsinagóga elöljáróját, Szószthenészt is bántalmazták (ApCsel 18, 16-17) Szent Pál miatt. Társaival gyakran került börtönbe, sőt Lisztrában meg is kövezték (ApCsel 14, 19). Mindezek ellenére nem hátrált meg a krisztusi küldetéstől, hanem továbbfolytatta küldetését.

      Ma nincsenek ilyen erőszakos üldöztetések a közvetlen környezetünkben, de ez nem jelenti azt, hogy minden a legnagyobb rendben lenne, hiszen sokan közömbösekké váltak a krisztusi tanítással szemben. Követői azonban nem riadnak vissza a megaláztatások, a megnemértések miatt, hanem bátran hirdetik az evangéliumot akár alkalmas, akár alkalmatlan.

      Jézus minket is biztosít jelenlétével, segítségével, nem engedi, hogy erőnkön felül bántalmazzanak minket, hiszen a keresztfán már legyőzte a világot. Az utolsó vacsorán meghagyta apostolainak, hogy a nehézségek alatt is tartsanak ki mellette. 

Aki a kihívások alatt Istenbe kapaszkodik, az valódi segítséget és erőt fog kapni. 

Ne Istennek mondjuk el a problémáinkat, hanem azoknak mondjuk el, hogy milyen erős Istenünk van. Isten számára nincs megoldhatatlan probléma, hiszen Ő mindent tud, mindent belát. Kérjük a Szentlélek megvilágosító kegyelmét, hogy amikor hitünkről érdeklődnek, akkor olyan konkrét válaszokat tudjunk adni, amelyek a kételkedő, gúnyos lelkeket is Istenhez tudják vezetni. Ha Krisztussal együtt szenvedünk, majd Vele együtt fogunk győzni. 

Jelenlegi kihívásaink nem lehetetleníthetik Krisztusba vetett hitünket, hiszen nélküle valójában semmit sem tehetünk, gyengék és erőtlenek maradunk. Igéjének tanulmányozásával olyan kérdésekre is válaszokat kaphatunk, amelyekre senki nem tud megnyugtató választ adni. A szentírásban Istennel és az Ő Szent Fiával találkozunk. Isten igéje egy vészkijárati útmutatóhoz hasonlít, amely megmutatja a veszélyekből kivezető utat, világít és eligazít. 

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…