26. július, 2020Igehirdetések Olyan bölcs és értő szívet adok neked, amilyen nem volt előtted, s nem lesz utánad sem’. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Gibeonban megjelent az Úr Salamonnak, éjszaka, álmában. Így szólt Isten: „Bármit kérsz, megadom neked!” Salamon ezt mondta: „Uram és Istenem, királlyá tetted szolgádat atyám, Dávid helyett. Dehát fiatal ember vagyok, nem tudom, miként kell uralkodni.

   Szolgád a te kiválasztott néped élén áll, egy nagy nép élén, amelynek se szeri, se száma. Adj hát szolgádnak éber szívet, hogy meg tudja különböztetni a jót meg a rosszat. Mert hisz ki tudná másképp kormányozni ezt a te nagyszámú népedet?”

   Tetszett az Úrnak, hogy Salamon ilyen kéréssel fordult hozzá. Ezért Isten ezt mondta neki: „Mivel épp ezzel a kéréssel fordultál hozzám, és nem hosszú életet vagy gazdagságot kértél magadnak, nem is ellenséged életét kérted, hanem bölcsességért könyörögtél, hogy igazságot szolgáltathass, íme, megadom neked, amit kértél. Olyan bölcs és értő szívet adok neked, amilyen nem volt előtted, s nem lesz utánad sem.”

                                                                                         Királyok első könyve 3, 5.7-12;

   Abban az időben ezt mondta Jézus a tömegnek: „A mennyek országa olyan, mint a földbe rejtett kincs, amelyet egy ember megtalált. Elrejtette újra, azután boldogan elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette azt a szántóföldet. A mennyek országa olyan, mint amikor egy kereskedő igazgyöngyöt keresett. Talált egy nagyon értékeset, erre elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvásárolta azt. *

   Végül: a mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, a partra vonják, és nekiülve kiválogatják: a javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól és tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás.

   Értitek-e mindezt?” „Igen!” – felelték. Erre így folytatta: „Minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint egy családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő.”

                                                                                           Máté Evangéliuma 13,44-52

   Salamon király olyan kincset kért Istentől, amiről tudta, hogy mindennél értékesebb. Éles eszűsége és bölcsességének köszönhetően a keresett kincset megtalálta. Jézus Isten országának a megszerzését kincskereséshez hasonlítja. Az apostolok olyan lelki kincsekhez jutottak, amelyek új írástudókká tette őket.

   A keresztény írástudóknak nemcsak a halakát, hanem Isten országának a titkait is kell ismernie. Isten országának a megszerzése egy annyira egyedülálló lehetőség, hogy nem szabad elszalasztani, egy életre szóló lehetőség. Isten országát nem lehet fél szívvel, kettős mértékkel megszerezni. Jézus az újat a régivel másodszorra hasonlítja össze.

   A hagyományos szentírásmagyarázat az ószövetség és az újszövetségnek az összehasonlításaként értelmezi. Ez a hasonlat a foltról szóló példabeszédhez hasonlóan az új üdvrendet állítja szembe a zsidók régi vallás rendjének a gyakorlatával.

   Aki a régivel megelégedett, annak nehezebb az újat, jobbat választania. Ebben a helyzetben voltak az írástudók és a farizeusok. Pontosan ez az újdonság tartozik a jézusi szellemiséghez. Nem gyakorlatok összességét jelenti, hanem a jézusi élet elsajátítását és életbeágyazását.

   Ugyanakkor az előző példabeszédek összefoglalását is jelenti, mintegy meghívás az előzőekhez való hozzákapcsolódásra. A kezdetek egyházában is már léteztek írástudók, ugyanakkor ezt a példabeszédet Máté önéletrajzaként is lehet értelmezni.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…