> Ökumenikus imahét a keresztények egységéért – 8. nap: Az igazság helyreállítja a közösséget – 2023. Január 25. - Imalánc.ro
 
25. január, 2023Publicisztika Ökumenikus imahét a keresztények egységéért – 8. nap: Az igazság helyreállítja a közösséget – 2023. Január 25. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

(Aszaf zsoltára.) Isten fölkel a hatalmasságok tanácsában, az istenek körében tart ítéletet.

Istenünk, mindenek teremtője és Megváltója! Taníts minket befelé tekinteni, hogy szerető Lelkedben erősödjünk, azért, hogy bölcsességgel és bátorsággal tekintsünk kifelé, hogy mindig a szeretet és igazság ösvényét válasszuk. Ezt kérjük szent Fiad, Jézus Krisztus nevében, a Szentlélekkel egységben. Ámen.

„Meddig ítéltek még igazságtalanul, meddig pártoljátok még a gonosz ügyet?

Fogjátok pártját az elnyomott özvegynek, szerezzetek igazságot a gyengének, szegénynek.

Az elnyomottat és a szűkölködőt tegyétek szabaddá, mentsétek ki a gonoszok kezéből!”

Zsoltárok könyve 82,1–4

Egyszer arról mondott nekik példabeszédet, hogy szüntelen kell imádkozni, és nem szabad belefáradni.

Így szólt: „Az egyik városban élt egy bíró, Istentől nem félt, emberektől nem tartott.

Élt abban a városban egy özvegyasszony is. Elment hozzá, s kérte: Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben.

Egy ideig vonakodott, aztán mégis így szólt magában: Igaz, Istentől nem félek, embertől nem tartok, de annyira terhemre van ez az özvegy, hogy igazságot szolgáltatok neki, nehogy végül nekem jöjjön és arcul üssön.”

Az Úr így szólt: „Hallottátok, hogy mit mond az igazságtalan bíró? Hát az Isten nem szolgáltat igazságot választottjainak, akik éjjel-nappal hozzá kiáltanak? Megváratja őket?

Mondom nektek, hamarosan igazságot szolgáltat nekik. Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?”

Lukács Evangéliuma 18,1–8

Imádság: Istenünk, mindenek teremtője és Megváltója! Taníts minket befelé tekinteni, hogy szerető Lelkedben erősödjünk, azért, hogy bölcsességgel és bátorsággal tekintsünk kifelé, hogy mindig a szeretet és igazság ösvényét válasszuk. Ezt kérjük szent Fiad, Jézus Krisztus nevében, a Szentlélekkel egységben. Ámen.

(részlet a 2022/XII. érseki körlevélből)

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…