> Ökumenikus imahét a keresztények egységéért – 6. nap: Valahányszor megtettétek akárcsak eggyel is a legkisebbek közül, velem tettétek meg.– 2023. Január 23. - Imalánc.ro
 
23. január, 2023Publicisztika Ökumenikus imahét a keresztények egységéért – 6. nap: Valahányszor megtettétek akárcsak eggyel is a legkisebbek közül, velem tettétek meg.– 2023. Január 23. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Magam terelgetem majd juhaimat és magam telepítem le őket – mondja az Úr, az Isten. Megkeresem az elveszettet, visszaterelem az elszéledtet, bekötözöm a sérültet, ápolom a beteget, a kövér és egészséges fölött meg őrködöm. Az igazság szerint legeltetem őket.

Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.

Ami meg titeket illet, juhaim – mondja az Úr, az Isten –, nézzétek, igazságot teszek a juhok között, a kosok és a bakok között. Nem volt elég, hogy lelegeltétek a legjobb legelőt, és ami megmaradt legelőtökből, azt összetiportátok a lábatokkal; hogy megittátok a tiszta vizet, és ami megmaradt belőle, azt felkavartátok a lábatokkal, úgyhogy a juhaimnak azt kellett legelniük, amit lábatok összetiport, és azt kellett inniuk, amit lábatok felkavart?

Ezért ezt üzeni nekik az Úr, az Isten: Nos, majd én igazságot teszek a kövér juh és a sovány juh között.

Ezekiel könyve 34,15–20

Amikor eljön dicsőségében az Emberfia és vele minden angyal, helyet foglal fönséges trónján. Elébe gyűlnek mind a nemzetek, ő pedig különválasztja őket egymástól, ahogy a pásztor különválasztja a juhokat a kosoktól. A juhokat jobbjára állítja, a kosokat pedig baljára.

Aztán így szól a király a jobbján állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot!

Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok.

Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és fölkerestetek.

Erre megkérdezik az igazak: Uram, mikor láttunk éhesen, hogy enned adtunk volna, vagy szomjasan, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogathattunk volna?

A király így felel: Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.

Máté Evangéliuma 25,31–40

Imádság: Szerető Istenünk! Hálát adunk irántunk való végtelen szeretetedért és gondviselésedért. segíts, hogy a megváltás énekeit énekelhessük. Tárd szélesre szívünket szereteted befogadására, irgalmasságod tovább – adására az egész emberiség nagy családjának. Jézus nevében kérünk. Ámen.

(részlet a 2022/XII. érseki körlevélből)

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…