6. szeptember, 2021Igehirdetések Nyújtsd ki a kezedet! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Jézus az egyik szombaton elment a kafarnaumi zsinagógába, és tanítani kezdett.

Volt ott egy jobb kezére béna ember. Az írástudók és a farizeusok figyelték Jézust, vajon meggyógyítja-e szombaton; hogy aztán okot találjanak a vádaskodásra.

Ő azonban ismerte gondolataikat. Megszólította tehát a béna kezű embert: „Kelj fel, és állj ide a középre!” Az felkelt és odaállt. Jézus akkor hozzájuk fordult: „Kérdem tőletek: Szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni, életet menteni vagy pusztulni hagyni?”

Végignézett rajtuk, aztán így szólt az emberhez: „Nyújtsd ki a kezedet!” Az megtette, és meggyógyult a keze.

Erre esztelen harag szállta meg őket, és arról kezdtek tanakodni, hogy mit tegyenek Jézussal.

Lukács Evangéliuma 6, 6-11

      Jézus a süketnémát félrehívta a gyógyítás előtt, félrevonta a nagy nyilvánosság elől, és utána gyógyította meg. Most, amikor a béna kezű emberrel találkozott, már más üzenetet szánt a jelenlévőknek, hiszen a nyilvánosság előtt gyógyította meg őt. Ismét a szombatnapi szabályok érvényesítése kerül terítékre. Most Jézus a kezdeményező, mert átlátott az írástudók és farizeusok gondolatain. A kérdés a szombatnapi gyógyítást érinti. Ha valakinek az állata vízbe esett, akkor szombaton is ki lehetett menteni, sőt nem volt tilos az állatok etetése sem. A beteg ember esetében is a gyógyítás nem várathat magára, hiszen ez nemcsak az egészségét, hanem a megélhetését is érintette.

      Jézus által beköszönt a világba Isten irgalmassága. Isten azt akarja, hogy a Törvény, a szombat álljon az ember szolgálatába, és nem fordítva. Nem marad el a jelenlevők reakciója sem. Az írástudók és farizeusok esztelen haragra gerjedtek. Nem tudták elfogadni, hogy Jézusnak sikerült átlátnia gondolataikon, sikerült megcáfolnia a szombatra vonatkozó szabályról alkotott felfogásukat.

      Ma sem idegen számunkra az az érzés, hogy valaki neheztel sikerünkre, igazságunkra. Néha nehezen tudjuk mi is feldolgozni, hogy valakinek érveléseink ellenére igaza van. A kölcsönösség elve alapján azonban jó, ha néha másokat is meghallgatunk, mások érveléseit is elfogadjuk, még ha azok nem is felelnek meg elvárásainknak, sajátos elképzeléseinknek.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…