24. január, 2021Igehirdetések Nyomába szegődtek bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Miután Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.”

   Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította őket: ,Jöjjetek velem, és én emberek halászává teszlek titeket.” Azok rögtön otthagyták a hálóikat, és nyomába szegődtek. Mikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost, amint a hálókat javították a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt, és követték őt.

                                           Márk Evangéliuma 1,14-20

   Ma kevés alkalommal hallunk örömhírt. A híradók tele vannak mindenféle rémhírekkel, válságot sejtető üzenetekkel. Jézus nem azért jött, hogy megoldja a világ gazdasági, társadalmi válságait, hanem azért, hogy megajándékozzon minket az üdvösség drága jóhírével. Az emberiség korszakát két részre osztja az evangélium, a várakozásra és a beteljesedésre. Jézus beharangozza a beteljesedett korszak kezdetét.

   Ennek a beteljesedett korszaknak három fontos üzenete van: 1. Isten szeret minket; 2. Nem a kor felfogása szerinti ország érkezik, hanem az Atya szeretete. 3. Nem kevesebbel akar megajándékozni, hanem az örök élettel.

   Két fontos üzenetet tartalmaz Jézus beköszönése: Térjetek meg és higgyetek!

   Ez a felszólítás majd ismét visszacseng nagyböjt kezdetén, hamvazószerdán. Az első rész életünk gyökeres megváltoztatását célozza, mindenkinek sajátos életkörülményei szerint kell átgondolnia, hogy miben kell változtatnia. Isten ránk bízza a választás szabadságát, nem eröltet semmit, hanem válaszút elé állít. Hogyan néz ki a XXI. században élő ember megtérése? Milyen sajátos küldetése van a mai kereszténynek? Elég-e bizonyos elvárásoknak megfelenie? Régen a bűnbánatnak erős külső megnyilvánulási formái voltak: böjt, szőrzsák, hamu. Ninive népe hajlott az isteni üzenet befogadására. Jónás próféta szinte kárörvendően várta a bűnös nemzet bűnhődését. Meglepetésre Isten megkegyelmezett a niniveieknek. Mi a válaszunk a bűnös nemzedékkel való találkozásunkra? Mit kérünk Istentől mások számára?

   A húsvéti hit fényében értelmezhető a krisztusi felhívás. Jézus az örömhírt összekapcsolja a hittel, hiszen a kettő szorosan egybefonódik.

   Egy példa az örömhír szerinti életre: – Reggel meg akartam nézni az e-maileim, de úgy tűnt házastársam által, hogy nem ez az Isten akarata számomra, így sikerült megnyomni a kikapcsolás gombot! –

   Az örömhír az apostolok meghívásával folytatódik. Jézus először halászokat hívott meg a szolgálatába. Mindegyiket a hétköznapi munkájának a végzésekor szólította meg. Ők örömmel válaszoltak. Az örömhír nem marad eredménytelenül, hanem elindítja az apostoloknak a sorát. Ők meghallották Jézus örömhírét, most rajtunk a sor, hogy meghalljuk, befogadjunk, és elinduljunk Jézus felé.

Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…