12. február, 2021Igehirdetések Nyílj meg! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Jézus eltávozott Tírusz vidékéről, és Szidonon át a Galileai-tóhoz érkezett, a Tízváros környékére. Ott egy siketnémát vittek hozzá, és kérték, hogy tegye rá a kezét. Jézus félrehívta őt a tömegből, ujját a fülébe dugta, majd nyállal megérintette a nyelvét. Azután föltekintett az égre, fohászkodott, és így szólt: „Effeta”, vagyis „Nyílj meg!”

   Erre megnyílt a siket füle, megoldódott a nyelve, és érthetően beszélt. Jézus megparancsolta, hogy ezt senkinek se mondják el. De minél jobban tiltotta, annál inkább hirdették. Szerfölött csodálkoztak, és azt mondták: „Mindent jól cselekedett: a siketeknek visszaadta hallásukat, a némáknak pedig a beszédet.”

                                                             Márk Evangéliuma 7, 31-37

   Jézus galileai útja során a pogányok lakta területeket is érintette. Csodáival elsősorban Isten országát hirdette meg. Tízváros határában vitték hozzá a süketnémát. A beteg kísérői hittek gyógyító hatalmában, valószínű hallottak a pogány asszony lányának meggyógyításáról. Jézus kerülte a nyilvánosságot, nem akart kirakatgyógyítást végezni. Valószínű most is nyugalomra vágyott. A süketnéma meggyógyításánál nemcsak gesztusokat, szavakat használt, hanem érintéssel gyógyította meg. Csodáit változatosan végezte, egyes helyzetekben egyszerűen szavaival gyógyított, bizonyos esetekben pedig rituális cselekedeteket végezett. Most az égre tekintve imádkozik, gyógyítását imádság előzi meg. Előbb az Atyához szól, megtudja, hogy mi az Ő akarata, és csak utána következik a gyógyítás.

   Bár ismét megtiltotta a betegnek és környezetének, hogy elárulják a csodát, nem tudták magukba zárni, hanem elhíresztelték mindenkinek. Az evangéliumot nem lehet elhallgatni, magunkba tartani. Ma is üzenetet takar számunkra, hogy nem hallgathatunk arról, amit Jézussal való kapcsolatunk során tapasztaltunk. A csodák nem egészítik ki Isten kinyilatkoztatását, de sokat megmutatnak belső életéből, működésének lényegéből. Jézus élete és nyilvános működése sokkal szegényebb volna, ha mítosztalanítanánk, kilúgoznánk azt a csodáitól.

Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…