> Nincs több boruk - Imalánc.ro
 
16. január, 2022Igehirdetések Nincs több boruk bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézust is meghívták a menyegzőre, tanítványaival együtt.

Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: „Nincs több boruk.” Jézus azt felelte: „Mit akarsz tőlem, asszony! Még nem jött el az én órám.” Erre anyja szólt a szolgáknak: „Tegyetek meg mindent, amit csak mond!”
Volt ott hat kőkorsó, a zsidóknál szokásos tisztálkodás céljára, mindegyik két-három mérős. Jézus szólt a szolgáknak: „Töltsétek meg a korsókat vízzel!” Meg is töltötték azokat színültig. Ekkor azt mondta nekik: „Most merítsetek belőle, és vigyétek oda a násznagynak.” Odavitték.
Amikor a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, nem tudta honnan való. A szolgák azonban, akik a vizet merítették, tudták. A násznagy hívatta a vőlegényt, s szemére vetette: „Először mindenki a jó bort adja, s csak amikor már megittasodtak, akkor az alábbvalót. Te meg mostanáig tartogattad a jó bort.”
Ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit a galileai Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, s tanítványai hittek benne.

János Evangéliuma 2, 1-11

Egy profán ünnepi hely, menyegző az Isten dicsőség kinyilatkoztatásának a helyévé alakul. Életünk menyegzőjén egy adott pillanatban és helyen elfogy a bor. A bor az élet, Isten vidámságának a jele. Az isteni nedűt dicséri a zsoltáros is: “a bor vidámítja meg az ember szívét”. A bor lehet kapcsolatteremtő, kapunyitogató. Egy bor mellett kialalkulhat egy kötetlen beszélgetés, amely segít megnyilni egymás előtt, feloldja a fölösleges feszültségeket. Ezt a bort Isten Lelke által kaphatjuk vissza, Ő az aki ízessé, elviselhetővé teszi életünket.

Ebben nagy segítséget kapunk a Boldogságos Szűz Mária személyében. Arragónai egykori királya nagyon szerette édesanyját, Lucillát. Ezt azzal is bizonyította, hogy mindenki kérését teljesítette, aki édesanyja pártfogását kérte. Valaki egyszer közvetlen akart bejutni a királyhoz. Az udvarmester figyelmeztette: Ó, te szerencsétlen ember! Miért térsz le arról az útról, amely biztos célhoz vezet?

Ugyanezt a kérdést feltehetjük önmagunknak is. Ha Krisztus Királyhoz biztosan el akarunk jutni és kegyelmeit megszerezni, akkor égi édesanyánk közbenjárását illik és ajánlott kérni. Három fontos dologra figyelhetünk fel a kánai menyegzővel kapcsolatban. Ezeket a részleteket János apostol Máriától tudta meg. A helyes Mária-tisztelet mindig Jézushoz kell vezessen. A menyegzőn jelen voltak Jézus tanítványai is, nem tudjuk pontosan, hogy őket külön meghívták, vagy csak Mesterüket kísérték el erre a jeles eseményre.

Ennek azonban van egy igen fontos üzenete: a tanítványok minden helyzetben, fontos eseményben Jézus mellett vannak. Ez folytatódik a Golgotán is, hiszen a követésük nem ér véget a kánai menyegzővel. A menyegző középpontjában a fiatal pár állt. Ők nem vettek észre idejében a bajt, hanem Mária volt a figyelmes kísérőjük. Ő vette észre elsőnek, hogy a lakodalom kudarcba fulladhat. Egy figyelmes barát, egy körültekintő személy sok kellemetlenségtől megkímélheti társait, ha időben tud segíteni rajtuk.

A mi életünkben is számos csoda történt, ha visszatekintünk életünk eseményeire, akkor újra felfedezhetjük, életünk egy csoda. Ha behívjuk Jézust életünk Kánájába, akkor nemcsak a vizet változtatja át borrá, hanem a szívünket is Isten felé fordítja.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom