26. május, 2021Igehirdetések Nem tudjátok, mit kértek! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben Jézus és a tanítványok úton voltak Jeruzsálem felé. Jézus elöl ment, a tanítványok pedig aggódva követték őt.

   Jézus ismét magához hívta a tizenkettőt, és arról kezdett nekik beszélni, hogy mi vár reá. „Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfiát átadják a főpapoknak és írástudóknak. Halálra ítélik, kiszolgáltatják a pogányoknak, és azok kicsúfolják, leköpdösik, megostorozzák és megölik. De harmadnapra feltámad.”

   Akkor Zebedeus fiai, Jakab és János, odamentek Jézushoz, és ezt mondták neki: „Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk!”

   Ő megkérdezte: „Mit kívántok, mit tegyek nektek?”

    Ezt felelték: „Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben.”
Jézus így válaszolt: „Nem tudjátok, mit kértek! Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én iszom, vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem?”

    Azt felelték: „Meg tudjuk tenni!”

    Jézus így folytatta: „A kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, s a keresztséggel, amellyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek. De hogy a jobb és a bal oldalamon ki üljön, azt nem én döntöm el. Az a hely azokat illeti, akiknek készült.”

    Amikor a többi tíz ezt meghallotta, megnehezteltek Jakabra és Jánosra. Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: „Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. De köztetek ez ne így legyen! Ha valaki közületek ki akar tűnni, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája! Hisz az Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.”

Márk Evangéliuma 10, 32-45

     Nem túl kecsegtető képet fest le Jézus jövőjéről kapcsolatosan. A tanítványoknak először valamilyen triumfalisztikus elképzelésük volt a Messiás sorsáról. A belső kör tanítványai Jakab és János megragadják az alkalmat, és a jövőjüket illetően kezdnek üzletelni. Máténál azzal mérsékeli az apostolok felelősségét, hogy az édesanyjuk akarja beprotezsálni őket. Jézus válaszában három fontos dolgot tisztáz le: Ahhoz, hogy valaki Isten országában előkelő helyet foglalhasson el, előbb szenvednie kell. Nem Krisztus tisztje, előjoga, hogy eldöntse ki milyen helyet foglalhat el a mennyben. Krisztussal uralkodni szolgálatot, rabszolgaságot jelent.

     A szenvedés megjelenítője a serleg, amely a szenvedés kelyhét juttatja eszünkbe. Az apostolok válasza ironikus, mert később nem tudnak Jézus mellé állni. Megfutamodnak a szenvedésektől és a küszöbön álló veszélyektől. Azt jelenti, hogy még nem készek az uralkodásra.

     Jézus élete nem uralkodás, hanem diakónia, illetve szolgai (dulia, lytron) feladat. A szolgálatban élen jár, megmutatja, hogy csak így adhatja életét váltságul sokakért, a bűnözőkért, a rabszolgákért, a börtönben sínylődőkért. A váltságdíj kifejezés olyan személyekre utal, akiket bizonyos díj ellenében kiengedtek a börtönből, azt a díjat fizette ki Jézus értünk a keresztfán, amely a bűn gúzsából kiszabadított minket. A redemptoristák, illetve a trinitáriusok, olyan szerzetesek voltak, akik önmagukat ajánlották fel egy-egy rab kiszabadításáért. Ők Krisztust teljesen követték nemcsak a szolgálatban, hanem önfeláldozó életükkel is.   

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom