> Nem találtam ekkora hitet Izraelben - Imalánc.ro
 
18. szeptember, 2023Igehirdetések Nem találtam ekkora hitet Izraelben bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Amikor Jézus a néphez intézett beszédét befejezte, Kafarnaumba ment. Ott betegen feküdt egy századosnak a szolgája, akit ura nagyon kedvelt.

Nemcsak szóbeli, hanem hatékony hit, amely teljesen rá tud hagyatkozni az isteni gondviselésre.

A szolga már a halálán volt. A százados, aki hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit azzal a kéréssel, hogy jöjjön el, és gyógyítsa meg a szolgáját.

Amikor ezek odaértek Jézushoz, kérlelték őt: „Megérdemli, hogy megtedd ezt neki, mert szereti népünket, és a zsinagógát is ő építtette nekünk.”

Jézus tehát velük ment. Amikor már nem messze voltak a háztól, a százados eléje küldte barátait ezzel az üzenettel: „Uram, ne fáradj! Nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Éppen ezért nem tartottam magamat méltónak arra sem, hogy hozzád menjek. Csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Bár magam is alárendelt ember vagyok, alattam is szolgálnak katonák.

S ha azt mondom az egyiknek: »Menj!« – akkor elmegy, ha a másiknak meg azt mondom: »Jöjj ide!« – akkor odajön, vagy ha a szolgámnak szólok: »Tedd meg ezt!« – akkor megteszi.”

Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott. Megfordult, és így szólt az őt követő tömegnek: „Mondom nektek, nem találtam ekkora hitet Izraelben.” Amikor a küldöttek hazaértek, a beteg szolgát egészségesnek találták.

Lukács Evangéliuma  7,1-10

A betegség kihívást jelent mindenki számára. Nemcsak a betegnek nehéz megküzdenie a mindennapokkal, hanem a beteg gondozóinak, hozzátartozóinak.

A kafarnaumi százados a szeretetnek és a gondoskodásnak egy magasabb fokát gyakorolta. Nemcsak a saját családjának az egészségi állapotáról gondoskodott, hanem külön figyelmet szentelt a szolgáinak is.

Abban a korban különösen elütött a megszokottól, hogy valaki egyenesen aggódjon a szolgájáért. A kafarnaumi százados hite is különleges. Bár hatalmába állt nem rúgta fel annak a népnek a tisztasági előírásait, amely gyakorlatilag idegen uralkodás alatt volt.

Neki nem kellenek garanciák arra, hogy Jézus képes meggyógyítani a beteg szolgáját. Neki elég csak egy szó, egy pozitív hozzáállás, hiszi, hogy ez az idegen Mester képes csodákat tenni. Ezt a hitet dicséri meg Jézus honfitársai előtt. Nemcsak szóbeli, hanem hatékony hit, amely teljesen rá tud hagyatkozni az isteni gondviselésre.

Ft. Ráduly István Zsolt, Torda