> Nem szabad őt feleségül venned! - Imalánc.ro
 
30. július, 2022Igehirdetések Nem szabad őt feleségül venned! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
Amikor Heródes Antipász, a negyedes fejedelem meghallotta a Jézusról szóló híreket, azt mondta szolgáinak: „Ez Keresztelő János: ő támadt fel a halálból, azért van ilyen csodatevő ereje.”

   Heródes ugyanis annak idején elfogatta Jánost, bilincsbe verette és börtönbe vetette Heródiás miatt, aki fivérének, Fülöpnek a felesége volt. János ugyanis figyelmeztette: „Nem szabad őt feleségül venned!” Heródes emiatt ki akarta végeztetni Jánost, de félt a néptől, mert prófétának tartották őt.

   Amikor Heródesnek születésnapja volt, Heródiás leánya a vendégek előtt táncolt. Ez nagyon megtetszett Heródesnek, ezért esküvel ígérte, hogy bármit is kér, megadja neki. A leány, mivel anyja már előre kioktatta, így szólt: „Add nekem egy tálon Keresztelő János fejét!” Erre a király elszomorodott, de esküje és a jelenlevő vendégek miatt megparancsolta, hogy adják oda neki (Keresztelő János fejét).

   Erre elküldvén lefejeztette Jánost a börtönben. Fejét elhozták egy tálon, és odaadták a leánynak; ő meg elvitte anyjának. Akkor János tanítványai eljöttek, elvitték a holttestet, és eltemették. Majd felkeresték Jézust, és mindezt hírül adták neki.

   Máté Evangéliuma 14,1-12

   Keresztelő Szent János az emberi intrikák és a könnyelműség áldozatává lett. Szinte felháborító, hogy egy ekkora próféta egy szerencsejátékhoz hasonló mechanizmusnak köszönhetően kellett meghaljon. Heródes Antipásznak lelkifurdalása volt, mert tudta, hogy ártalan embernek a vére tapad a kezéhez.

   Nem tudta rendesen feldolgozni a történteket, ezért Jézust Jánossal azonosítja. Nem érti, hogy ilyen rövid idő alatt, hogyan lépett színre egy újabb próféta. Jézus a nagypénteki eleárulásénak napján majd ugyanenek a bábkirálynak az udvarába kerül, ennek köszönhetően áll helyre a viszony Heródes és a főpap között. Antipász a hazárdjátékosok megtestesítője, akik könnyelműen adnak és vesznek mások kárára. De nem kerülheti el lelkiismeretének belső hangját, amely újra meg újra szembesíti gaztettével.

   Ennek az életvitelnek köszönheti, hogy Jézusban nem ismeri fel a Messiást. Neki mindig az alkalom megragadása és felhasználása a fontos. Nem számít, hogy mennyien kerülnek veszélybe rossz döntései miatt. Nem mer felelősséget vállani tettei miatt. Inkább az ártatlanok életével játszik. Számára az emberi lét kockázatos játék, amely a véletleneknek és a sorsnak a szeszélye. Mivel életét a véletlenek játékára bízta, ezért soha sem lehetett biztos önmagában és a környzetében végbemenő változások eredetiségében. Egyetlen egy evidencia sem volt számára, mert életét a könnyelműség, érzelmeinek a szeszélyei vezették.

   Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…