13. július, 2019Igehirdetések No comments

   Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz:

   Nem különb a tanítvány mesterénél, sem a szolga uránál. Elégedjék meg a tanítvány azzal, ha olyan lesz, mint mestere, és a szolga, ha olyan lesz, mint ura! Ha a családatyát Belzebubnak csúfolják, mennyivel inkább háza népét?

   Ne féljetek az emberektől! Nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban: és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön!

   És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is a pokolba taszíthatja.

   Egy fillérért ugye két verebet adnak? És mégsem hull a földre egy se közülük Atyátok tudta nélkül! Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják! Ne féljetek hát: sokkal többet értek ti a verebeknél!

   Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van.

                                                 Máté Evangéliuma 10, 24-33

   Jézus korában a tanítványságnak külön rendszere volt, erre utal a kifejezés, hogy a tanítvány nem lehet nagyobb a mesterénél. A tanítványnak fizetnie kellett a mester oktatásáért. Miután elvégezte a kurzust, ő is mester lett, vagy egy jobb mesterhez fordult továbbképzésre. Jézus iskolájában azonban nincs évzáró, hiszen az élet örök bölcsességeit tanítja. A tanítványság egy életre szóló folyamat, amelynek megvannak a maga magasságai és a mélységei. A gnosztikusok csak egy mesternek tekintették Jézust, ezért volt fontos kihangsúlyozni azt, hogy Jézus nemcsak mester, hanem igazi értelemben Úr. A tanítvány nem juthat el soha ennek az úrnak a szintjére, csak az életformájának a bizonyos részeit tudja beépíteni saját életébe, de Jézussal való viszonyulásban továbbra is tanítvány marad, esetleg a lelki élet mestere lesz belőle, de ebben sem pipálhatja ki az örök Mesterét.

   Különbséget kell tenni Jézus rejtett élete (életének teljessége) és a tanítványok nyilvános működése között. A hit már nem jelent tabu témát, hanem teljes odaadással kell promoválni. A jézusi iskolában tanultakat nyilvánosan kell hirdetni. Nem egy titkos tanításról van szó, hanem egy mindenkit megcélzó tanításról. Amit Jézustól tanultak, azt a háztetőkön és nyilvános helyeken kell hirdetni.

    Máté a gyehenna tűzének fenyegető mivoltával próbálja hitvallásra bírni a tanítványokat. A tanítás elhanyagolása súlyos következményeket von maga után. Isten az élet ura, ezért senki sem tudja megsemmisíteni életünket. Testileg bántalmazhatnak, lelkileg zsarolhatnak minket, de a lelkünk Istenhez tartozik, csak Neki van teljes hatalma fölötte. A megvallani igét azt jelenti, hogy valakit megdicsérünk, hálát adunk érte. A tagadás ennek az ellentétét jelenti. A tanítvány nem eshet a közömbösség hínárjába, hanem mindig felül kell emelkednie saját és környezetének korlátain. A hitvallást a félelem és az üldöztetés veszélyezteti. A tagadásért járó büntetés azonal sokkal nagyobb veszélyt jelent minden emberi fenyegetésnél.

   A veréb volt a piacon a legolcsóbb élet. Az emberi élet sokkal értékesebb ennél, főleg Isten szemében, ezért nincs okunk a kétségbeesésre. Isten mindenkiről külön-külön gondoskodik. Isten számára nincsenek reménytelen helyzetek, életek, minden emberi élet fontos számára. Pontosan ezért áll ki az Egyház az emberi élet védelme mellett. A héten passzív eutanzáziával oltották ki Vincent Lambert életét. A Szentatya együttérzését fejezte ki az elhunyt családjának és a gondozóinak, azonban az élet felbecsülhetetlen értékére hívta fel a figyelmüket. Egyetlen emberi életet sem szabad semmilyen okból kifolyólag kioltani, vagy megrövidíteni, mert ez ellentmond Isten teremtő akaratával. Ilyen szempontból is Isten az élet egyetlen ura, ezért senkinek sem áll jogában rendelkezni felette.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

 

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…