> Nem hittek bennem - Imalánc.ro
 
24. május, 2022Igehirdetések Nem hittek bennem bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Búcsúbeszédében Jézus ezt mondotta tanítványainak:

A Gonosz nem tud győzni, mert hamis játékos. Nem tud ellenállni Krisztus megváltói művének. Megdicsőülésével elkezdődik a Gonosz hatalmának a megtörése.

„Most elmegyek ahhoz, aki küldött engem. Senki sem kérdi közületek: hová mégy? De mivel ezt mondtam nektek, szomorúság tölti el szíveteket.

Pedig én az igazságot mondom: Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a Vigasztaló nem jön el hozzátok. De ha elmegyek, majd elküldöm őt nektek.

Amikor eljön, meggyőzi majd a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről: mert nem hittek bennem. Az igazságról: mert az Atyához megyek, és már nem láttok engem. Az ítéletről: mert a világ fejedelmét már elítélték.”

János Evangéliuma 16,5-11

Jézus búcsúbeszédében kitér a tanítványoknak ajándékozott örömre. Ezt viszont beárnyékolja a küszöbön álló távozása. Ez az öröm a Szentlélek eljövetelével lesz teljessé. A Szentlélek ajéndéka csak akkor teljesedik ki, ha Jézus visszatér az Atyához. A Vigasztaló általában az ügyvédre, a védelmezőre hasonlít. Az igazság Lelke egyszerre utal az igazak angyali vezetőjére és a lelkiismeret belső szavára. Jézus perében a Szentlélek lesz a védő ügyvéd és a per Jézus javára fordul. Az igazi bűn a hitetlenség, mert nem akarták elfogadni Isten Szentjét. Mivel Jézus mindig az Atya akaratát teljesítette, ezért a vádlói bizonyulnak hamisnak. Ők azok, akik nem tudják elfogadni ezt az új valóságot. Jézus láthatatlansága ideiglenes, mert megmutatkozik a hívek közösségében, ahol az Ő nevében gyűlnek össze imádkozni, vagy ott ahol a szeretet műveit folytatják.

A Gonosz nem tud győzni, mert hamis játékos. Nem tud ellenállni Krisztus megváltói művének. Megdicsőülésével elkezdődik a Gonosz hatalmának a megtörése. Azok is a Gonosz csatlósai, akik az életére törnek. Nem tudnak győzni, mert nem emberi hatalommal szállnak szembe, hanem Isten akaratával, amely mindig érvényre jut.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom