24. november, 2019Igehirdetések No comments

   Abban az időben mikor Jézust keresztre feszítették, a nép bámészkodott, a főtanács tagjai pedig gúnyolódtak: „Másokat megszabadított – mondták –, most szabadítsa meg önmagát, ha ő a Messiás, az Isten választottja.”

   Gúnyt űztek belőle a katonák is, odamentek és ecettel kínálták: „Ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magadat!” – mondták.

   Felirat is volt a feje fölött: Ez a zsidók királya.

   Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: „Nem te vagy a Messiás? Szabadítsd meg hát magadat és minket is.” A másik rászólt: „Nem félsz az Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi legalább tetteink méltó büntetését kapjuk. De ez semmi rosszat sem tett.”

   Aztán hozzá fordult: „Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor országodba érkezel.”

   Ő ezt válaszolta neki: „Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban.”

                                                            Lukács Evangéliuma 23, 35-43

Krisztus Király vasárnapján a keresztrefeszítési jelenetet olvassa az Egyház. Krisztus nem uralkodni jött, és ezt többször is kihangsúlyozta élete folyamán. A körülötte ácsorkodó emberek gúnyolódnak Vele, mert nem értik meg országának titkait. Nem ilyen Messiásra vártak. Egy ilyen Messiás nem felelt meg a korabeli váradalmaknak. A gúnyolódok közt azonban van egy védelmező hang is, amely a jobb latoré. Ő nem meri gúnyolni azt, akiről tudja, hogy ártatlanul került a keresztfára. Ez az első szenttéavatás, hiszen Jézus megígéri neki a paradicsomot.

Krisztus nem a világ országai, határai felett szeretne uralkodni, hanem elsősorban az emberi szíveken. A szentírás több helyen nevezi Őt királnyak. A napkeleti bölcsektől kezdve Pilátus gúnyolódó megjegyzéséig mind királynak szólítják Őt.

Ormuzd meséli, hogy Perzsiában élt egy igen közkedvelt király. Gondos nevelésben részesített fiát, Baharámot. Hogy az udvarban élő léha emberek el ne rontsák, a pusztába küldte egy bölcs remetéhez. 18 éves korában jött a hirtelen hír, hogy a jó öreg király meghalt. Erre elindult hazafelé, de az úton rablók támadták meg, és két évig tartották fogságban.

Amikor végre kiszabadult, és hazatért, becsvágyó rokona ült a trónon. Baharám felszólította, hogy adja át neki a királyságot. A tronbitorló azt válaszolta: ha a koronát akarod, harcolj meg érte! Ha válallod és két oroszlán között elhozod a koronát, lemondok a trónról. A gonosz trónbitorló azt remélte, hogy a vadállatok széttépik a jogos királyt. A királyfi beleegyezett a feltételbe. A kitűzött napon felharasantak a trombiták és bíborral letakart asztalra helyezék a királyozási koronát. A második tormbitaszóra kiengedték az oroszlánokat, egyenesen a királyfira rohantak. Ő azonban egyiket szíven szúrta, a másikat pedig megfojtotta. A nép ujjongva éljenezte a bátor királyt. Ez a történet emlékeztet minket arra, hogy Jézus is mindig erkölcsileg győzött ellenfelei felett. Nem fegyverrel győzte le őket, hanem isteni hatalmával és szeretetével.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom