> Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket - Imalánc.ro
 
21. szeptember, 2022Igehirdetések Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben amint Jézus továbbhaladt, látott egy Máté nevű embert a vámasztalnál ülni. Így szólt hozzá: „Kövess engem!” Az felállt és követte őt.

Jézus azt parancsolja a farizeusoknak, hogy ők is próbáljanak kapcsolatba lépni olyan kiközösített személyekkel, akik rászorulnak a segítségre, a megbocsátásra. Másképpen továbbra is rideg parancsok betartásának a követei maradnak, de nem változtatnak a nehéz sorsú személyek helyzetén.

Később, amikor Jézus az ő házában vendégeskedett, eljött sok vámos és bűnös, és helyet foglaltak az asztalnál Jézussal és tanítványaival együtt.

Meglátták ezt a farizeusok és megkérdezték tanítványait: „Miért eszik a ti Mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?” Jézus meghallotta ezt, és így válaszolt:

„Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit jelent ez: »Irgalmasságot várok és nem áldozatot!«

Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.”

.”

Máté Evangliuma 9, 9-13

Máté apostol meghívás-története fontos témákra tereli figyelmünket.

Jézus kiválasztottjai nem az előkelő farizeusok, tudósok soraiból kerülnek ki, hanem a társadalom megvetettjeinek a soraiból. A farizeusok nehezményezik a tanítványoknak ezt a fajta viselkedését. Szerintük nem szabadna ilyen emberek társaságába vegyülni, hiszen mindenki a nép árulóiként tekint rájuk. Miért tesz kivétel Jézus velük? Hiszen nyilvánvalóan ártanak a nemzetnek, adót csikarnak ki a népből?

Jézus válasza nemcsak egy egyszerű közmondás, hanem egyben utasítás is. felszólítja a farizeusokat, hogy hasonló módon járjanak el. Nem csak tudást közvetít egyszerűen, hanem tettre sarkal, bíztat, parancsol. Az irgalmasság Istennek a legszebb áldozat. Az ítélkezés, mások megvetése még jobban mélyíti a távolságot a magukat igazaknak tartó emberek, és a szakmailag tisztátalanok közt.

Jézus azt parancsolja a farizeusoknak, hogy ők is próbáljanak kapcsolatba lépni olyan kiközösített személyekkel, akik rászorulnak a segítségre, a megbocsátásra. Másképpen továbbra is rideg parancsok betartásának a követei maradnak, de nem változtatnak a nehéz sorsú személyek helyzetén.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom