5. július, 2019Igehirdetések Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Abban az időben:

   Amint Jézus továbbhaladt, látott egy Máté nevű embert a vámnál ülni. Így szólt hozzá: „Kövess engem!” Az felállt és követte őt. Később, amikor Jézus Máté házában vendégeskedett, eljött sok vámos és bűnös, és helyet foglaltak az asztalnál Jézussal és tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok és megkérdezték tanítványait:

   „Miért eszik a ti Mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?” Jézus meghallotta ezt, és így válaszolt: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit jelent ez: »Irgalmasságot akarok és nem áldozatot!« Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.”

                                 Máté Evangéliuma 9, 9-13

   Jézus sajátos módon közelítette meg a társadalom elítéltjeit. A nép vezetői megrőkönyödve vették tudomásul sajátos életfelfogását. Olyan személyekkel lépett kapcsolatba, akiket a nép vezetői lenéztek. A vámosokat a nép ellenségeinek tekintették, mert a kötelező adón felül többet követeltek az emberektől. Bizonyos szakmákat a társadalom modellje szerint bűnösnek tartottak. Jézus már küldetésének az elején leszögezte, hogy: “Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent: Irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.” (Mt 9, 13)

   A megszokott rituális gyakorlatok mellett sokkal fontosabbnak tartotta a szerető figyelmességet és kedvességet. Ma a szerető figyelmesség elvesztésének a korszakában újra fel kell fedezzük a gyengédség, a szerető közeledés értékeit. Jézus nem tesz különbséget a rituálisan tiszta, illetve rituálisan tisztátalannak minősített személyek között. Igazi orvos, aki nem fél az emberek fertőző bűnösségétől, hanem meghívja őket az Isten országába.

   Máté a vámosok közé tartozott, Jézus azonban meglátta benne a jövendőbeli apostolt. Nemcsak az emberek külső megnyilvánulását látta világosan, hanem lelkük finom rezgéseit is. A hagyományos felfogást az irgalmasság cselekedeteivel ellensúlyozta. Az emberek értésére adta, hogy Istennek nem telik kedve a bűnösök bűnhődésében.

   Az irgalmasság nem jelent cinkosságot a bűnözővel. De a leghatásosabb módja annak, hogy kapcsolatot tudjunk létrehozni azokkal, akik másképpen gondolkoznak és élnek.

   Isten számára minden ember üdvössége fontos. Isten komolyan veszi legapróbb szándékainkat is. A mennyországban a legapróbb gesztus is számít, főleg akkor, amikor az ellenünk vétkezőknek meg tudtunk bocsátani, a bűnöst le tudtuk téríteni megszokott életmódjáról.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

 

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…