20. február, 2021Igehirdetések No comments

   Amikor Jézus egyszer Kafarnaumban járt, meglátott egy Lévi nevű vámost, aki a vámnál ült. Megszólította őt: „Kövess engem!” A vámos erre fölkelt, és mindenét otthagyva, követte Jézust.

Lévi azután Jézus tiszteletére nagy lakomát rendezett házában. Jézussal együtt sok vámos és más ember telepedett az asztalhoz. A farizeusok és az írástudók méltatlankodva fordultak a tanítványokhoz: „Hogyan lehet az, hogy ti a vámosokkal meg a bűnösökkel együtt esztek és isztok?”

   Jézus felelt meg nekik: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek!”

                                                        Lukács Evangéliuma 5, 27-32

   Jézus társaságában gyakran kétes személyiségeket látunk. Olyan emberekkel tölti szabadidejét, lakmározik, akik a nép szemében nyilvános bűnösöknek számítottak. Jézus még csak nem is diszkréten viselkedik ezeknek a kétes személyeknek a társaságában. Egy ilyen megbélyegzett személyt hívott meg a tanítványai közé. Lévi a vámos nagy örömében lakomát szervez barátainak. Ugyanakkor vagyonát szétosztja a szegényeknek. Ez a gesztus belső megtérésének a bizonyítéka. Nem habozik, nem ragaszkodik többé semmihez, mindenét átadja Istennek. Ez egy rendkívüli megtérési történet, nem egy mindennapos esemény. Pontosan ezért kerül a figyelem központjába a Mester. A farizeusok nem tudhatnak a vámos megtéréséről, illetve hallásból értesülhettek megtéréséről, de ez számukra egyenlő a rószavízzel. El kell menjenek a vámoshoz, ki kell tapasztalják az események hátterét. Lévi megtérését még jobban igazolja az a tény, hogy nem ódzkodik a farizeusok jelenléte miatt, őket is megvendégeli. Számára nincs különbség vezető és egyszerű ember között, mindenkit a saját statúsától függetlenül tisztel és megbecsül.

   Jézus azzal indokolja nyitottságát a bűnösök felé, hogy az Atya irgalmasságára és az orvostudomány megkülönböztetés nélküli küldetésére hivatkozik. A betegeknek, azaz a bűnösöknek van szükségük az Atya gyógyító jelenlétére. Jézus nemcsak szavaival, tetteivel, hanem jelenlétével is gyógyította a megkeseredett, elveszett emberi lelkeket. Lévi egy új hivatást kapott, és megtalálta élete értelmét. A farizeusok továbbra is szűklátókörú világukban maradtak.

Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…