17. október, 2021Igehirdetések Nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben: Zebedeus fiai, Jakab és János odamentek Jézushoz, és ezt mondták: „Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk.”

Ő megkérdezte: „Mit kívántok, mit tegyek nektek?” Ezt felelték: „Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben.” Jézus így válaszolt: „Nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én iszom, vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem?”

Azt felelték: „Meg tudjuk tenni!” Jézus így folytatta: „A kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, s a keresztséggel, amellyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek. De hogy a jobb és bal oldalamon ki üljön, azt nem én döntöm el. Az a hely azokat illeti, akiknek készült.”

Amikor a többi tíz ezt hallotta, megnehezteltek Jakabra és Jánosra.

Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: „Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. De közöttetek ez ne így legyen.

Ha valaki közületek ki akar tűnni, legyen a szolgátok, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.”

Márk Evangéliuma 10, 35-45

      A hatalom és a kevélység valamilyen úton mindenkit megkísért. Zebedeus fiai nem tudtak különbséget tenni az égi és a földi dicsőség között. Istent játékszerként akarják felhasználni. Egy másik variánsban a testvérek édesanyja jár közben fiaiért. Jézus válaszában elmondja, hogy Neki nem tisztje eldönteni azt, hogy ki milyen helyen legyen a mennyországban. Thálesz ókori matematikus egy ismerősével találkozott, akinek előre köszönt, az meg szóra sem méltatta. Tanítványai azt gondolták, hogy meg fog bántódni. Thálesz viszont a következőt mondta: Szégyen-e rám nézve, hogy előzékenyebb és udvariasabb vagyok, mint ő? A Példabeszédek könyve is érinti a kevélység témáját: Összeomlás előtt kevélység a hírnök, felfuvalkodottság jár a bukás előtt (Péld 16, 18).

      Szent Hugó egyszer szegény embert temetett, időközben a király lakomára hívta. Hugó nem hagyta abba a szertartást. Mikor megint jöttek a küldöttek, hogy ne böjtöltesse a királyt, a következőket mondta: „Az én életem, hogy Isten akaratát teljesítsem. Ne várjon rám a király, hanem Isten nevében fogjon hozzá a lakomához. Mert jobb, ha a földi király nélkülem vacsorázik, mint ha az örök király megbízását nem teljesítem”.

      Jézus megadja az igazi elsőbbség elvét: az legyen az első, aki mindenkinek a szolgája! Hiszen Ő sem ragaszkodott istenségéhez, hanem emberi alakot öltött, egy lett közülünk. 

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…