> Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek - Imalánc.ro
 
15. január, 2022Igehirdetések Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Miután Jézus meggyógyított egy bénát, kiment a Tibériás-tó partjára. Nagy sokaság tódult hozzá, ő pedig tanította őket.


Amint Jézus elhaladt a vám mellett, észrevette, hogy ott ül Lévi, aki Alfeus fia volt. Odaszólt neki: „Kövess engem!” Lévi (akit Máténak is hívtak) felállt, és követte.
Később Jézus elment vendégségbe Lévi házába. Ott Jézussal és tanítványaival együtt sok vámos és nyilvános bűnös is asztalhoz telepedett, mert sokan oda is elkísérték. Amikor a farizeusok közül való írástudók látták, hogy Jézus együtt eszik a nyilvános bűnösökkel és a vámosokkal, ezzel a kérdéssel fordultak a tanítványokhoz: „Miért eszik és iszik a ti Mesteretek együtt a vámosokkal és a nyilvános bűnösökkel?”
Ennek hallatára Jézus ezt válaszolta nekik: „Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Én nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.”

Márk Evangéliuma 2, 13-17

A meghívás-jelenetekben fontos szerepet kap Jézus személyes jelenléte. Ezeknek a meghívástörténeteknek fontos helyszíne a Galileai tenger, hiszen itt szólított meg négy apostol-jelöltet. Most egy újabb apostolt szemelt ki magának. Egy vámszedőt, aki társadalmi státusza miatt ellenségnek számított. Egy ilyen megbélyegzett személyt szólít meg a hivatalában.

Lévi közismert személy volt, hiszen a kereskedőknek neki kellett kifizessék az adót, amelyet a rómaiak az adószedőkre bíztak. Saját megélhetésüket is az adóból kellett biztosítsák, ezért gyakran visszaéltek a hivatalukkal járó jogukkal. A nép saját ellenségeként kezelte őket. A korai keresztények ezzel az eseménnyel próbálták igazolni a soraikban levő gyanús személyeket. Isten országából senkit sem zárnak ki.

Lévi, vagy Simon Péter házában vámosok és társadalmilag kifogásolható szereplők vannak jelen. A bűnös jelző nem erkölcsi minősítés, hanem olyan foglalkozású személyekre vonatkozik, akik kizsákmányolták, kihasználták testvéreiket.

Jézus nem kerüli el a megbélyegzett személyek társaságát, hanem együtt étkezik velük. Simon farizeus házánál egyenesen szemére hányják, hogy megengedi egy bűnös asszony szeretetteljes közeledését. Itt az asztalközösséget gyanús, kiközösített személyek veszik körül. Az igazakkal, azaz a farizeusokkal ellentétben ők nem vetik meg Jézus közeledését, hanem örvendenek jelenlétének, közvetlenségének. Jézus hívása általános, és mindenkit személyesen érint.

Nincsenek hátrányosan megkülönböztetett személyek, foglalkozásuktól, erkölcsi viselkedésüktől függően, a bűnbánat mindenkire vonatkozik. Lévi megmutatta a kor embereinek, hogy meg lehet térni, Isten apostolává lehet lenni, még akkor is, ha a környezete nem tudja elfogadni társadalmi szerepe, foglalkozása miatt. Minden szentnek van egy múltja, minden bűnösnek van egy jövője.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom