24. május, 2020Igehirdetések No comments

   Jézus az utolsó vacsorán tekintetét az égre emelte, és így imádkozott:

   „Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen téged! Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egy igaz Istent, és Jézus Krisztust, akit te küldtél.

   Én megdicsőítettelek téged a földön. A feladatot, amelyet rám bíztál, teljesítettem. Atyám, most te dicsőíts meg engem azzal a dicsőséggel, amelyben részem volt nálad a világ teremtése előtt!

   Kinyilatkoztattalak téged az embereknek, akiket e világból nekem adtál. Tieid voltak, és nekem adtad őket. Tanításodat megtartották. Most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. Hiszen én a tőled vett igéket mondtam el nekik, ők pedig elfogadták: megismerték az igazságot, hogy tőled jöttem, és hittel elfogadták, hogy te küldtél engem.

   Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem értük, akiket nekem adtál. Tieid ők – hiszen a tied mindaz, ami az enyém, és minden az enyém, ami a tiéd –, és én megdicsőültem bennük.

   Én nem maradok tovább itt e világban, ők azonban a világban maradnak. Én most hozzád megyek.”

                                                                        János Evangéliuma 17,1-11a

   Jézus főpapi imája az egyik legszebb dicsőítő és közbenjáró ima. Elsősorban azt kéri az Atyától, hogy dicsőítse meg Őt, azonban visszaemlékezik, hogy ez már megtörtént. Jézus elsősorban az Atya akaratának a teljesítésével dicsőítette meg Istent. Egész élete Isten dicsőítése volt. Milyen jó volna, ha mi is rá tudnánk lépni erre a magatartásra. Egy olyan magatartásra, amely az Atyára tudja bízni életének minden mozzanatát, rebbenését.

   A főpapi ima második része közbenjárás az apostolokért. Jézus nem hagyja magukra az apostolokat, hanem Isten gondviselő szeretetére bízza őket. Szeretné, ha ők is részesülnének abban a dicsőségben, amelyben Ő már a világ teremtése előtt részesült. Jézus műve azzal teljesedett be, hogy a tanítványai elfogadták Őt, mint az élet Urát, és elhitték a tanítását. Különleges oltalomban részesülnek, mert ők tesznek majd tanúságot Jézusról. Ők folytatják a krisztusi művet.

   Az apostolok már Krisztushoz tartoznak, ezért egységbe kerültek az Atyával is. Ezt az egységet már semmilyen kísértés, vagy veszély nem tudja megszüntetni. Jézus örökre lefoglalta őket az evangélium hirdetésére.

   Nekünk is küldetésünk, hogy életünkkel megdicsőítsük az Atyát és közbenjárjunk elesett testvéreinkért.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…