18. szeptember, 2021Igehirdetések Nektek megadatott, hogy megértsétek bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Amikor egyszer a városokból nagy tömeg gyűlt Jézus köré, ő ezt a példabeszédet mondta nekik:

„Kiment a magvető magot vetni. Amint vetett, némely szem az útfélre esett; ott eltaposták, és az égi madarak felcsipegették. Némely mag köves helyre esett. Alighogy kikelt, elszáradt, mert nem volt nedvessége. Némely pedig tövisek közé hullott. A tövisek felnőttek vele együtt, és elfojtották. A többi jó földbe hullott. Kikelt, és százszoros termést hozott.” E szavak után Jézus felkiáltott: „Akinek füle van, hallja meg!”

Akkor megkérdezték tanítványai, hogy mi a példabeszéd értelme. Így válaszolt: „Nektek megadatott, hogy megértsétek

Isten országának titkait. A többieknek csak példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek.

A példabeszéd értelme ez: a mag Isten igéje. Az útfélre eső mag azokat jelenti, akik hallgatják az igét, de aztán jön az ördög, és kiveszi a szívükbe hullott igét, hogy ne higgyenek, és így ne is üdvözüljenek. A köves talajra hullott mag azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, örömmel be is fogadják, de az nem ver bennük gyökeret. Egy ideig hisznek, de a kísértés idején elpártolnak. A tövisek közé eső mag azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, de az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei elfojtják bennük a növekedést, és termést nem hoznak. A jó földbe eső mag végül azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, jó és erényes szívvel meg is tartják, és termést is hoznak állhatatosságban.”

Lukács Evangéliuma 8, 4-15

Ahhoz, hogy jó termése legyen a magvetőnek neki kell fognia a munkához. A mi életünkben is egy nagyon fontos lépés, ahhoz, hogy valami jól működjön, ahhoz, hogy a tanulás jól működjön, neki kell fogjunk. Ha ezt nem tesszük meg, akkor csak téblábolunk. Sok embert összezavart ez a példabeszéd, mert Jézustól mást vártak. Nem azt várták Tőle, hogy a magvetésről beszéljen, vagy a magnak a fejlődéséről, hanem inkább arról, hogy mikor állítja helyre Izrael királyságát, mikor állítja fel az Ő országát.

A növekedés egy folyamat, nem lehet egyből felcseperedni, hanem bizonyos lépéseket kell betartani. Először is a magvetéssel kezdődik. Jézus idejében két módon történt: vagy a felszántott földre hintették a magot, vagy a felszántatlan földre, és utána szántottak.

A második esetben a magvető szándékosan vetette a magot az útszélre, a kövek közé, a bogáncsok közé, és később szántották fel a földeket, az utakat, a tövises, köves területeket is. A köves területeken a mészkövet vékony termőréteg fedte, amit csak szántás közben észleltek. Nekifogtak szántani és akkor vették észre, milyen talajjal van dolguk. Gyakran a kövek nem látszanak a tarlón.

A százszoros termés egy hiperbola, hiszen ekkora termést nem remélhetett senki. Milyen tényezők segítik a növekedést? A talaj minősége, a csapadék mennyisége. Jézus országa egy nagy sivatag, ahol nehéz nagy termést hozni.

Ahhoz, hogy termékeny legyen a mi munkánk, szükségünk van Isten áldására. A gabona a mi életünket jelképezi, tökéletes életet bennünk csak Jézus segítsége hozhat létre.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…