Jézus nem annyira a cselekedetek nagyságát nézi, sem a nehézségüket, mint inkább azt a szeretetet, amely ezekre a tettekre készetetett.
                                                         – Lisieux-i Kis Szent Teréz

   Senki nem tud igazán örülni, ha nincs benne szeretet.
                                                         – Aquinói Szent Tamás

      Beláttam, mekkora Isten-kegyelme, ha az ember jó lelkek társaságában lehet. Igazán úgy látszott, mintha Ő Szent felsége minden követ megmozgatott volna, míg végre sikerült engem magához térítenie.
                                                         – Avilai Szent Teréz

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 467 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Dicsőséges rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 468. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Dicsőséges R.f. 1. Tizede.
   Krisztussal együtt nézem, és a másiknak ezért többet tudok adni, mint a külsőleg szükséges dolgok: a szeretet pillantását, amire annyira szüksége van.
                               – XVI. Benedek emeritus pápa –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy megértéssel és szeretettel tekintsünk másokra, reményt adva másoknak életükhöz.

KEDD: Dicsőséges R.f. 2. Tizede.
Mert a léleknek erénye és ereje növekszik és fokozódik a türelmesen viselt szenvedésekben.
                                 – Keresztes Szent János –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy saját szenvedéseinket türelemmel, csendben viseljük és ne sugározzuk azt át másokra!Add, hogy megoldásokat Tőled és önmagunkon keresztül várjunk és ne másokra alapozzunk!

SZERDA: Dicsőséges R.f. 3. Tizede.
Szeresselek Téged egész szívemmel itt a földön, hogy tökéletesebben tovább szerethesselek az örökkévalóságban.
                                  – Szent Pio atya –
Imaszándék: Add, Urunk, tanuljuk meg legalább egy kicsit viszonozni szeretetedet!

CSÜTÖRTÖK: Dicsőséges R.f. 4. Tizede.
Teljék örömöm a munkában, mely Érted van, legyen unalmas minden pihenés, mely Nélküled van.
                                 – Aquinói Szent Tamás –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy ne önmagunk megvalósításán fáradozzunk, hanem próbáljuk megérteni életünkre vonatkozó akarartodat!


PÉNTEK: Dicsőséges R.f. 5. Tizede.

   Isten barátsága és szeretete elkísér bennünket. Gondoljunk többet az Úrra napközben!
                                – Ferenc pápa –
Imaszándék: Add, Uram, hogy fohaszkodásaimban beszélgessek Veled!

SZOMBAT: Dicsőséges R.f. 1. Tizede.
Tégy engem a Te békéd eszközévé.
                               – Assisi Szent Ferenc –
Imaszándék: Add, Uram, hogy a viszálykodásokat a Te bölcsességedből merítve orvosoljuk.

VASÁRNAP: Dicsőséges R.f. 2. Tizede.
Ne hagyd félbe, amit megkezdtél bennem, segíts javítani fogyatkozásaimat.
                              – Szent Ágoston –
Imaszándék: Add, hogy nyitott szemmel járjak és észrevegyem saját hibáimat, melyeket segíts, hogy kijavítsam!