16. november, 2020Imalánc a családokért Négyszázhatvanhetedik Hét – November 16 – 22. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Mihelyt odáig jutunk, hogy az Isten iránti szeretet tökéletessé lesz bennünk, akkor ez megadja nekünk az összes lelki javakat. Mi azonban zsugoriak vagyunk, s csak kelletlenül vállalkozunk arra, hogy egészen odaadjuk magunkat Istennek.
                         – Avilai Szent Teréz

   Élvezettel hallgatom Jézusnak a szavát, amely mindent megmond, amit tennem kell: ,,Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű”. Akkor enyém a béke, jóságos ígérete szerint: „… és nyugalmat találtok lelketeknek.”
                    – Lisieux-i Kis Szent Teréz

   Ahol türelem és alázatosság van, ott nincs sem harag, sem felindulás.
                   – Assisi Szent Ferenc

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 466 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Fájdalmas rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 467. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Fájdalmas R.f. 1. Tizede.
Kérünk továbbá testvérek, feddjétek meg a nyughatatlanokat, bátorítsátok a kis lelkűeket, gondozzátok a betegeket, legyetek türelemmel mindenki iránt.
                           – Szent Pál apostol –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy türelmesek legyünk önmagunkhoz és másokat is arra segítsünk.

KEDD: Fájdalmas R.f. 2. Tizede.
Nagy irgalmat gyakorol az Úr azzal az emberrel, akinek megadja a kegyelmet és a bátorságot, hogy egész erejével ennek a kincskeresésnek feküdjék neki. Mert Isten mindenkinek kész magát odaadni, föltéve, hogy az illető állhatatos marad, s lassan-lassan képessé teszi a lelket arra, hogy győztesen kerüljön ki a küzdelemből.
                            – Avilai Szent Teréz –
Imaszándék: Segíts, Urunk, hogy megértsük mit kívánsz, hogy megtegyünk!

SZERDA: Fájdalmas R.f. 3. Tizede.
A szeretet gyakorlása – mint a hívők közösségileg rendezett tevékenysége – alól az Egyház soha nem menthető föl, másrészt soha nem adódhat olyan helyzet, melyben ne volna szükség minden egyes keresztény felebaráti szeretetére, mert az igazságosságon túl az embernek mindig szüksége van és szüksége lesz szeretetre.
                             – XVI. Benedek emeritus pápa –
Imaszándék: Add, Urunk, nekünk az igazi szeretetre való hajlamot, hogy természetes legyen számunkra, hogy szeressük embertársainkat !

CSÜTÖRTÖK: Fájdalmas R.f. 4. Tizede.
Ha jámborságunk gyökere megmarad, tönkre mehet a vagyonunk, elpusztulhat a testünk, még nagyobb dicsőséggel támad fel mindenünk.
                          – Aranyszájú Szent János –
Imaszándék: Add, hogy az imában elmélyülve Veled mélységes kapcsolatba kerüljünk és Rád hallgassunk!

PÉNTEK: Fájdalmas R.f. 5. Tizede.
Szentlelked ajándéka által nőjön bennem okos szerénység, bölcs jóság, komoly szelídség, szabad tisztaság.
– Szent Gertrúd –
Imaszándék: Szentlelked segítsége irányítson a mindennapok forgatagában.

SZOMBAT: Fájdalmas R.f. 1. Tizede.
    Az erény és istenfélelem ad biztonságot, nem a kincs.
– Aranyszájú Szent János –
Imaszándék: Add, Uram, hogy ne földi kincsekre vágyjam, hanem a mennyei után fáradozzam.

VASÁRNAP: Fájdalmas R.f. 2. Tizede.
   Add, hogy a szeretet megbánásával és alázatos megtörődéssel mindvégig irtogassam bűneimet és hanyagságaimat.
                        – Szent Gertrúd –
Imaszándék: Add, hogy hálát adjunk nagy szeretetedért azzal, hogy bűneinket megbánjuk és a jóra törekedjünk!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…