Szép és jó dolog ugyanis a világ vágyainak féken tartása, mert minden vágy a lélek ellen hadakozik.
                         – Szent Polikárp

   A bölcsesség az a művészet, mely segít kormányozni akaratunkat.
                         – Bosco Szent János

   Ma elvégzem a napi jótettet, és senkinek sem dicsekszem vele.
                         – XXIII. János pápa

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 465 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Világosság rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 466. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Világosság R.f. 1. Tizede.
Mert épp ahogy a jó lélek irányít, fölvidít vigaszban, a gonosz úgy akar vezetni, “tanácsolni” csüggedés alatt.
                     – Loyolai Szent Ignác –
Imaszándék: Vigasztalanság idején semmit sem szabad változtatni, tartsunk ki szilárdan és makacsul jó elhatározásaink mellett, melyek e bús napok előtt vezettek; vagy döntéseinket tartsuk be, miket követtünk korábbi vígasz idején.

KEDD: Világosság R.f. 2. Tizede.
Bátorság kedves gyermekem! Teljes szívemből mondom: Bátorság Jézusban! Nem kell félnünk, amíg örömteli szívvel mondjuk: Éljen Jézus!
                     – Szent Pio atya –
Imaszándék: Uram a Te szereteted felfoghatatlan, tudom, hogy nem mondasz le rólam!

SZERDA: Világosság R.f. 3. Tizede.
Ma megkísérlem úgy átélni a napot, hogy nem akarom egyszerre megoldani életem összes problémáját.
                       – Boldog XXIII. János pápa –
Imaszándék: A hit mindenkié! Hálás vagyok Uram, hogy képességet adtál arra, hogy ezt elfogadjam!

CSÜTÖRTÖK: Világosság R.f. 4. Tizede.
Gyermekeim! Ezt azért írom nektek, hogy ne kövessetek el bűnt. De, ha valaki bűnbe esik, van szószólónk az Atyánál: Jézus Krisztus, az Igaz. Ő az engesztelő áldozat bűneinkért, nemcsak a mieinkért, hanem az egész világ bűneiért is.
                        – János apostol I. levele 2, 1-2 –
Imaszándék: A jóért, amelyet kegyelmeddel cselekedtem, hálát adok neked. Jóságos Istenem, te ajándékoztad azt nekem. A rosszért, amelyet elkövettem gondolattal, szóval, cselekedettel es mulasztással, bocsánatodat kérem! Segíts, Uram, hogy jobb legyek!

PÉNTEK: Világosság R.f. 5. Tizede.
   A szeretet mindenre képes. A legnehezebb dolgok sem nehezek számára, hiszen Isten maga a szeretet.
                       – Kis Szent Teréz –
Imaszándék: Jézusom bízom benned és bízni akarok benned. Szeretlek és szeretni akarlak Téged. Hiszek benned és hinni akarok benned, kérlek jöjj ma is segítségemre, hogy mindezt megtehessem. Ámen.

SZOMBAT: Világosság R.f. 1. Tizede.
Te etess az élet kenyerével, drága Uram! És Te osszad széjjel, mint a cipókat a tenger mellett! Élő Ige! Hadd éljek Tebenned! Az élet kenyere nekem Te vagy! Igéd az igazság, amely megtart, hogy általa éljek együtt Veled, Te vagy az Igazság es Szeretet! Ó, küldd el hozzám Szent Lelked, Uram! Érintsd meg szemem, hogy lássam utam! Te vagy az Út, Igazság és Élet! Így fedted föl könyvedben Igédet.
                      – Mary Ann Lathbury –
Imaszándék: Köszönöm Uram, hogy te vagy az élet kenyere és igéd által táplálsz minket. Kérlek nyisd meg szemünket a látásra, fülünket a hallásra és szívünket, hogy befogadjuk Téged.

VASÁRNAP: Világosság R.f. 2. Tizede.
   Ha tehát Krisztussal feltámadtatok, keressétek, ami fönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Ami ott fönn van, arra legyen gondotok, ne a földiekre.
                     – Szent Pál kolosszei levél 3,1-2 –
Imaszándék: Uram! A Te feltámadásod körülményeiről az akkori hírközlő szervek, nem az igazságot hirdették. Küldd el nekünk Szentlelkedet, hogy napjainkban is megláthassuk az igazságot a világban, amit sokszor elfednek előlünk!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…