6. április, 2021Igehirdetések Ne tartóztass! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Húsvétvasárnap reggel Mária Magdolna könnyezve állt Jézus sírjánál. Amint ott sírdogált, betekintett a sziklasírba, és ahol Jézus holtteste feküdt, két, fehér ruhába öltözött angyalt látott. Ott ültek, az egyik a fejnél, a másik a lábnál.

   Így szóltak hozzá: „Asszony, miért sírsz?” „Mert elvitték az én Uramat – felelte –, és nem tudom, hová tették.”

   Ezzel hátrafordult, és íme, Jézus állt előtte. Nézte, de nem ismerte föl, hogy ő az.

   Jézus megkérdezte: „Asszony, miért sírsz? Kit keresel?” Mária Magdolna azt hitte, hogy a kertész az, és így válaszolt: „Uram, ha te vitted el, mondd meg, hová tetted, hogy magammal vihessem.” Jézus erre megszólította: „Mária!” Mária felkiáltott: „Rabboni!” – vagyis Mester.

   „Ne tartóztass! – felelte Jézus. – Még nem mentem föl az Atyához, Te most menj testvéreimhez, és vigyél hírt nekik! Fölmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez.”

   Mária Magdolna elsietett. Hírül vitte a tanítványoknak: „Láttam az Urat.” – És elmondta, amit az Úr üzent.

                                                János Evangéliuma 20, 11-18

   Az angyalok megjelenése, valamint a jelentés része az üres sír hagyományának. Mária Magdolna először az angyalokkal találkozik az üres sírnál, akik az elkeseredése miatt érdeklődnek. Az üres sír körüli homályt Jézus megjelenése oszlatja szét. Végső elkeseredésében Jézust kertésznek nézi. Nem tudja önmagában feldolgozni, hogy a sír üres, a szeretett Mester holttestének hűlt helyét találta. Az evangélista egybekapcsolja Jézus feltámadását a felmagasztalásával. Jézus nem engedi meg Mária Magdolnának, hogy megérintse, mert még nem ment el az Atyához. Jézus feltámadása egy teljesen új valóságba való belépés.

   Jézus önazonossága a megszólítása által tisztázódik. Ismeri Máriát és életének minden történését. Jézus sajátos módon beszél az Atyával való kapcsolatáról. Beszédében világosan kitűnik, hogy Ő másfajta viszonyban van az Atyával, mint az apostolai, vagy az Ő követői. Tanítványait sajátos módon testvéreinek nevezi.

   Mária feltámadásról szóló tanúsága zárja le ezt a részt. Jézust Úrnak nevezi. Ezzel Jézust az élet urának ismeri el, aki nemcsak meghalt, hanem valóságosan feltámadt. Mária tanúságát elfogadta az ősegyház. Nem ragaszkodott a zsidó felfogáshoz, hanem az asszonyokat is Jézus igazi követői közé sorolták. Az ő tanúságuk hatására indulnak el az apostolok, hogy felkutassák az üres sírnak a titkát.

   Mária Magdolna nem habozott amikor felfedezte az üres sírt, hanem az apostolokhoz sietett, hogy elmesélje nekik a Jézussal való találkozás örömét.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…