4. május, 2021Igehirdetések Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Az utolsó vacsorán mondott beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:

   „Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen! Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam: »Elmegyek, de visszajövök hozzátok.« Ha szeretnétek engem, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogy ha majd bekövetkezik, higgyetek.

   Már nem sokat beszélek veletek, mert jön a világ fejedelme. Rajtam ugyan nincs hatalma; hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az Atyát: úgy cselekszem, amint az Atya meghagyta nekem.”

                                                 János Evangéliuma 14, 27-31a

   Miután kialakította az apostoli közösséget, és meghagyta nekik, hogy mit tegyenek, Jézus kilátásba helyezi eltávozását. A messiási korszak egyik ajándéka a béke. Jézus antitézisbe helyezi az Ő békéjét a világ békéjével. Jézus nem a fegyverek hallgatásával, illetve békefentartó erőkkel biztosítja a békét, hanem a lélek belső csendjével. A háborúság nem a fegyverek eldurrantásával kezdődik, hanem a lélek belsejében, a bosszúvágy, az ellenségeskedés táplálásával. A jézusi békét senki sem veheti el a megajándékozottaktól, csak önként mondhatnak le róla.

   Jézus eltávozását nem tragédiaként éli meg, hanem az Atyához való visszatérésként. Ugyanezt kéri apostolaitól is. Nincs alárendelve az Atyának, hanem engedelmességből és az Atya iránti szeretetből tér vissza. Nem szépíti a helyzetet, hiszen eltávozásával nagy veszélynek teszi ki a tanítványait, de a Lélek által biztosítja őket gondoskodásáról, jelenlétéről. A Lélek erősíti meg a tanítványokat abban az elhatársozásukban, amellyel Jézushoz kapcsolódtak. Senki sem veszi el őket Tőle.

   Az Egyház ma is nagy kísértésnek van kitéve, mert ahol a kegyelem dolgozik, ott önkényesen felüti a fejét a rossz, a világ fejedelme is. Pontosan ezért kell vigyázzon, mert nem élhet a világ módszereivel, eszközeivel. A világnak megvan a belső logikája, gazdasági felépítése, az Egyház azonban elsősorban a lelkek üdvösségét kell szem előtt tartsa.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…