> Jönnek majd napok, amikor kő kövön nem marad - Imalánc.ro
 
22. november, 2022Igehirdetések Jönnek majd napok, amikor kő kövön nem marad bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a (jeruzsálemi) templom, Jézus ezt mondta: „Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kő kövön nem marad, mindent lerombolnak.”

Mennyire törődnek egymással a közösség tagjai? Egyedül nincs üdvösség. Nem elég a szép templom, hanem egy élő közösség kell azt belakja.

Erre megkérdezték tőle: „Mester, mikor történik mindez? És milyen jelek előzik meg?”

Ő így válaszolt: „Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket! Sokan jönnek az én nevemben s mondják: »Én vagyok!« És: »Elérkezett az idő!« Ne kövessétek őket! Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Mindennek előbb meg kell történnie, de ezzel még nincs itt a vég!” Aztán így folytatta: „Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Félelmetes tünemények és rendkívüli jelek tűnnek fel az égen.”

Lukács Evangéliuma 21, 5-11

Vajon mi volt a célja Jézusnak, amikor pusztulásról jövendölt? Az emberek megijesztése? Ez a fajta lelkület távol áll Jézustól. Mégsem lehet figyelmen kívül hagyni a szavait. Inkább figyelmeztető jellegűek, főleg a krisztusi közösség számára. Csak az összetartó közösségek maradhatnak meg.

Ezért fontos, hogy állandóan rendbe szedjük sorainkat. Fel kell mérni a helyi keresztény közösség jelenlegi helyzetét. Fel van-e készülve a kor kihívásaira? Mennyire törődnek egymással a közösség tagjai? Egyedül nincs üdvösség. Nem elég a szép templom, hanem egy élő közösség kell azt belakja.

Régen a hívek közadományból szép templomokat tudtak felépíteni. Sokan közülük eladták a jószágaikat, hogy anyagilag támogassák az épülő templomot. Ma már nehezen tudják fenntartani. A régiek adakozó lelkülete feledésbe merült. Az új nemzedék már nem tudja felértékelni az ősök áldozatos munkáját. A pusztulás nem a külső fenyegetések miatt jön létre, inkább lelki okai vannak. A keresztények minden külső fenyegetésnek ellen tudtak állni, de a belső romlást azonban nehezebben tudják kivédeni. Ma a legnagyobb veszélyt a belső pusztulás jelenti. Nem régiben Ferenc pápa arra figyelmeztette a világ keresztényeit, hogy az örödög az Egyház folyósóin sétál. Inkább belülről próbálja szétrombolni az élő közösségeket. A legjobb fegyverei közé tartoznak: a hiúság, az irigység, a közösségen belüli gyanítgatások stb. Belülről akarja szétforgácsolni a közösséget. Nem kevés a szerepe az anyagi javaknak. Ott, ahol méricskélve adakoznak, már nincs meg az áldozatra való készség. Állandó ellenőrzés alatt tartják egymást a közösség tagjai, amely a bizalom meggyengülésének a jele.

Kérjük a Szentlelket, hogy mentsen meg közösségeinket a széteséstől. Csak az Ő irányításával maradunk meg közösségként, keresztény népként. Újra fel kell fedezzük a Szentlélek hét ajándékának a jelentőségét. Ezek nélkül csak emberi próbálkozás marad, minden mésfajta próbálkozás, minden projekt.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…