21. január, 2021Igehirdetések No comments

   Abban az időben tanítványaival együtt Jézus visszavonult a Genezáreti-tóhoz. Nagy tömeg követte Galileából. Sőt Júdeából és Jeruzsálemből, Idumeából meg a Jordánon túlról, valamint Tírusz és Szidon környékéről is nagy sokaság csatlakozott hozzá, mert hallották, hogy milyen csodálatos dolgokat visz végbe.

   Jézus meghagyta tanítványainak, hogy tartsanak készenlétben egy bárkát a tömeg tolongása miatt. Sokakat meggyógyított ugyanis, és aki valami bajban szenvedett, mind ott tolongott körülötte, hogy legalább megérinthesse.

   Még a tisztátalan lelkek is, amint meglátták Jézust, leborultak előtte, és így kiáltoztak: „Te vagy az Isten Fial” Ő azonban szigorúan meghagyta nekik, hogy ne híreszteljék, kicsoda ő.

                                                   Márk Evangéliuma 3, 7-12

   Az emberek fenntartás nélkül keresték fel mindenütt Jézust. Tőle reméltek gyógyulást, valamint a gonosz lelkektől való megszabadulást. Nemcsak a zsidók lakta területekről, hanem a pogányok Galileájából, Szidonból és Tírusz vidékéről is tömegesével özönlöttek Hozzá. Jézus hatalmas vonzerejére mutat rá ez a tény. Minden bajukra Tőle reméltek vigasztalást és gyógyulást. Nehéz pillanatainkban mi is Jézushoz fordulunk. Gyakran nem is tudatosítjuk magunkban bajaink hátterét, okait. Az isteni Orvos ebben segít bennünket, hogy felfedezzük bajaink igazi okát. Mi gyakran csak a külső tüneteket akarjuk meggyógyítani, de nem foglalkozunk a betegségünk lényegével. Különböző testi bajokra hivatkozunk, de ritkán vesszük észre azokat a szövődményeket, amelyeket saját sebzettségünk, haragvó természetünk, elégedetlenségünk, haragunk okozott.

   Amikor felfedezzük bajainknak az igazi okát, akkor kezdődhet el a gyökeres orvoslás. Nemcsak a tüneteinket kezdjük kezelni, hanem a lelkünk mélyén meghúzódó sebeket is. Néha fájdalmas folyamaton, eljáráson kell keresztülmenjünk. De vállalnunk kell a gyógyuláshoz vezető szenvedéseket, áldozatokat. Másképpen csak felszínes kezelésben részesülünk, és a mélyen továbbra is ott fog lapulni bajainknak a forrása.

   Hívjuk be életünkbe az isteni Orvost, aki vissza akarja adni teljes emberi mivoltunkat, és velünk együtt akar szenvedni, ha az a lelki üdvösségünket szolgálja.

Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…