21. június, 2020Igehirdetések No comments

  Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: Ne féljetek az emberektől! Nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban: és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön!

   És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja.

   Egy fillérért ugye két verebet adnak? És mégsem hull a földre egy se közülük Atyátok tudta nélkül? Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják! Ne féljetek hát: sokkal többet értek ti a verebeknél! Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van.

                                                                 Máté Evangéliuma 10, 26-33

   A szeretet ellentéteként sokan a gyűlöletet jelölik meg, azonban ami ennél nagyobb, az a félelem. A félelem még veszélyesebb a gyűlöletnél, mert még azt a csepp jóságot is elrabolhatja tőlünk, amely a szívünk mélyén meglapul.

   Jézus reális félelemről beszél, amely az üldöztetésekből és halálos veszélyekből származik. A feltámadás utáni üzeneteiben ez az egyik fontos téma. Az evangéliumot nem titkos tanként kell kezelni, hanem mindenkinek szóló üzenetként. A reális veszélyt nem azok jelentik, akik erőszakkal viszonyulnak a keresztényekhez, hanem azok, akik a képesek téves útra vezetni őket: hamis próféták, meghamisított evangéliumi üzenet, féligazságok, erkölcstelenségre való bújtogatás.

   A veréb a piacon a legkisebb értékű állat. Isten még a legkisebb élőlényeket is számontartja. Jézus gyakran összehasonlítja a kevesebbet a többel, amely egy rabbinikus hagyományt takar.

   A vértanúság és a hitvallás néha elkerülhetetlen a kereszténység életében. Hitünket elsősorban tetteinkkel, életvitelünkkel kell visszaigazoljuk másoknak. A reális veszély sem tarthat vissza a tanúságtétel kötelezettségétől. Akik Krisztus igazi követői lettek, azok jobban félnek a bűntől, mint a különböző külső veszélyektől.

   Jézus a végső időkre tolja ki a tagadás következményeit. Ma lehet, hogy nem kell megbűnhödjünk, de a sok kicsi hűtlenség a végén áruláshoz vezethet. Ezért félve és remegve kell ápoljuk a Krisztus iránti hűségünket.

Ráduly István-Zsolt – Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…