> Ne félj, te kisded nyáj, hisz Atyátok úgy látta jónak, hogy nektek adja az országot - Imalánc.ro
 
7. augusztus, 2022Igehirdetések Ne félj, te kisded nyáj, hisz Atyátok úgy látta jónak, hogy nektek adja az országot bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Ne félj, te kisded nyáj, hisz Atyátok úgy látta jónak, hogy nektek adja az országot.

    Adjátok el, amitek van, és osszátok ki a rászorulóknak. Készítsetek magatoknak kimeríthetetlen erszényt, kifogyhatatlan kincset a mennyben, ahol tolvaj nem fér hozzá, és a moly nem rágja szét. Ahol a kincsetek, ott a szívetek is. Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki.

   Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor érkezve is így találja őket, boldogok azok a szolgák.

   Gondoljátok meg: ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni házába. Éberen várjátok tehát az Emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem is gondoljátok.” Péter megkérdezte: „Uram, csak nekünk mondod ezt a példabeszédet, vagy mindenkinek?”

   Az Úr így válaszolt: „Ki a hű és okos sáfár, akit ura szolgái fölé rendel, hogy ha eljön az ideje, kiadja részüket az élelemből? Boldog az a szolga, akit hazatérő ura ebben a tevékenységben talál. Bizony mondom nektek, hogy minden vagyonát rábízza. De ha a szolga azt mondja magában: Uram bizonyára késni fog, és elkezdi verni a többi szolgát és szolgálót, eszik-iszik meg részegeskedik, akkor ennek a szolgának az ura megérkezik olyan napon, amikor nem is várja, és olyan órában, amikor nem gondolja.

   Kegyetlenül megbünteti, és a hűtlenek sorsára juttatja. Az a szolga, aki ismeri ura akaratát, de nem áll készen, hogy akarata szerint járjon el, sok verést kap. Aki azonban nem ismeri, s így tesz olyat, amiért büntetést érdemel, csak kevés verést kap. Mert aki sokat kapott, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon.”

   Lukács Evangéliuma 12,32-48

   Jézus példabeszédeiben az égő gyertya, a mécses szimbóluma a hitet jelképezik. A hit Szent Pál szerint hallásból ered (Róm 10, 17). Ez a fajta hallás különbözik az érzékszervünk által nyújtott hangtól. Ez inkább a szív nyitottsága az istenes dolgokra. Jézus példabeszédeit csak azok értették meg, akik tudtak meghallgatni. Sokan hallották ezeket, de kevesen értették meg, kevesen tudták alkalmazni saját életükre.

   A példabeszédben szereplő okos szolga nem enged a kísértésnek. Bár tudja, hogy gazdája távol van, de mégsem adja át magát a tobzódásnak, a kényelemnek, hanem továbbra is úgy viselkedik ahogyan azt a feladatköre megköveteli. Őt nem a számítgató szeretet vezérli cselekedeteiben, hanem a gazda iránti hűség és tisztelet. Ha valamit megígért, valamit felvállalt azt megteszi.

   A hűtlen szolga azonban nem fogja fel helyzetének kiváltságos voltát. Hiszen most van alkalma bizonyítani tehetségét, hűségét. Ő inkább átadja magát a kényelemnek és az agresszívitásnak. Eddig a gazda gyakorolt felette hatalmat, de most nincs jelen, megragadja az alkalmat és erőszakoskodni kezd szolgatársaival. Könnyű, mert nincs aki megállítsa, nincs otthon a gazda éber tekintete, amely mindent csendben és rendben szeret. Azzal sem számol, hogy előbb vagy utóbb a házigazda hazaérkezik, és akkor igazságot fog szolgáltatni a bántalmazottaknak.

   Minket is megszólít a példabeszéd. Szolgák vagy örökösök vagyunk? Kiválasztottak vagy csak meghívottak vagyunk? Élete áttekintése nyomán mindenki rájöhet, arra hogy melyik csapatban játszik. Istent nem félelemből, gyengeségből kell szolgáljuk, hanem szeretetből. Jézus nem szolgának érezte magát, hanem szerető fiúnak. Aki szeretve érzi magát, annak nem lesz terhére az Istent szolgálni, mert tudja és érzi, hogy életében minden csak kegyelem.

   Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…