17. október, 2020Igehirdetések Ne aggódjatok, hogy miképpen és mivel védekezzetek bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Jézus egy alkalommal így beszélt tanítványaihoz:

   Mondom nektek, hogy mindazt, aki megvall engem az emberek előtt, az Emberfia is megvallja Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom Isten angyalai előtt.

   Aki az Emberfia ellen szól, bocsánatot nyer, de aki a Szentlelket káromolja, az nem nyer bocsánatot.

   Amikor a zsinagógák, elöljárók vagy hatóságok elé hurcolnak titeket, ne aggódjatok, hogy miképpen és mivel védekezzetek, vagy mit mondjatok!

   A Szentlélek abban az órában megtanít majd titeket, hogy mit kell mondanotok.

                                                  Lukács Evangéliuma 12, 8-12

   A jézusi tanítványság komoly következményekkel jár. Jézus az Emberfiához hasonlítja magát. A tanítvány nem lehet kétszínű, minden helyzetben tanúságot kell tegyen hitéről, még ha az az életébe is kerülne. Nem kevesebb a tét, mint az üdvösség. Jézus a legfőbb szószólónk az Atyánál. János levele erről ír: Gyermekeim, ezeket azért írom nektek, hogy ne kövessetek el bűnt. De ha valaki bűnt követ el, van szószólónk az Atyánál: Jézus Krisztus, az Igaz (1 Jn 2, 1).

   A Szentlélek elleni bűnként említi a makacs ellenállást az isteni üzenettel szemben. Sokan meghallják a hívást, az atyai intő szót, de kevesen engedelmeskednek neki.

   Az Egyház szavakkal is kifejezte a hitét, így keletkeztek a különböző hitvallások. Ezek viszont csak akkor nyerik el hitelességüket a mi életünkben, ha szerintük élünk. Nem elég csak imádkozni, hanem Isten akaratát kell követni. Nem mindenki fog bemenni a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: „Uram, Uram”, hanem csak az, aki megteszi mennyei Atyám akaratát – olvassuk Máté evangéliumában. A szót mindig az engedelmes hit, a tevékeny szeretet kell megelőzze, mert másképpen csak képmutatás marad az egész.

   Ha életünkkel megvalljuk Jézus iránti hitünket, akkor biztos utunk van a mennyei Atyához.

Ráduly István Zsolt, Kőhalom

 

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…