16. október, 2021Igehirdetések Ne aggódjatok, hogy miképpen és mivel védekezzetek bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Jézus egy alkalommal így beszélt tanítványaihoz:

Mondom nektek, hogy mindazt, aki megvall engem az emberek előtt, az Emberfia is megvallja Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom Isten angyalai előtt.

Aki az Emberfia ellen szól, bocsánatot nyer, de aki a Szentlelket káromolja, az nem nyer bocsánatot.

Amikor a zsinagógák, elöljárók vagy hatóságok elé hurcolnak titeket, ne aggódjatok, hogy miképpen és mivel védekezzetek, vagy mit mondjatok! A Szentlélek abban az órában megtanít majd titeket, hogy mit kell mondanotok.

Lukács Evangéliuma 12,8-12

       A jaj-ok után Jézus a tanítványaihoz fordul. Fontosnak tartja kihangsúlyozni a tanúságtételt, amely elsősorban tettekben fejeződik ki. A jutalom sem marad el, hiszen aki az Emberfiáról tanúskodik az az ítéletkor reális védelemnek örvendhet. A Szentlélek szerepe is nagyon fontos ebben a témában. Elsősorban azoknak szól a figyelmeztetés, akik makacsul kitartanak az erőszakos beszédben és a Jézust elutasító magaviseletben. Ugyanez az ítélet szól azoknak is, akik az Egyház évszázados tanítását ok nélkül elutasítják. Az Egyházat Jézus alapította, ezért ragaszkodik ahhoz, hogy a kegyelmeket általa adja a megkeresztelt híveknek. Jézus azonosul az apostolok, tanítványok tanúságtételével, hiszen általuk Őt hallgatják, Vele találkoznak az emberek.   

      Az Egyház fontosnak tartotta, hogy ratifikálja Jézustól kapott küldetését, ezért komoly érveket sorol fel a tanúságtétele mellett. Küldetését mindig a Megváltójától eredezteti. Újra meg újra tudatosítania kell szerepét a lelkek megváltásában. Jézusnak szüksége van a mi teljes életünkre. Általunk akarja megmutatni a világnak az Atya gondviselő szeretetét. A Szentlélek pedig mindig megerősíti a híveket, hogy méltó módon hirdessék Krisztust az emberiségnek. A Szentlélek mindig segíti az Egyházat missziós munkájában. Jézus ígérete alapján olyan emberi bölcsességet ajándékoz követőinek, amellyel semmilyen emberi bölcsesség nem tud dacolni. 

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…