20. június, 2020Igehirdetések No comments

   Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak:

   Senki sem szolgálhat két úrnak: Vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok az Istennek is, a mammonnak is.

   Ezért azt mondom nektek: Ne aggódjatok az életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az ételnél, és a test a ruhánál? Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem is aratnak, és magtárakba sem gyűjtenek, hanem a ti mennyei Atyátok táplálja őket. Nem értek ti sokkal többet azoknál? Ti aggodalmaskodók, melyiktek tudja életét egyetlen lépésnyivel is megtoldani?

   És a ruházat miatt miért aggodalmaskodtok? Figyeljétek a mezők liliomait, hogyan nőnek, pedig nem fáradoznak és nem is szőnek. Mondom nektek: Salamon még dicsősége teljében sem öltözött úgy, mint egy ezek közül! Ha a mezei virágot, amely ma virul és holnap a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor titeket nem sokkal inkább, kicsinyhitűek?

   Ne aggodalmaskodjatok hát, hogy „Mit együnk?” vagy: „Mit igyunk?” vagy: „Mibe öltözzünk?”! Ezeket a pogányok keresik. Mert a ti mennyei Atyátok jól tudja, hogy minderre szükségetek van. Ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok hát a holnap miatt! A holnap majd gondoskodik magáról! Elég a mának a maga baja.

                                                    Máté Evangéliuma 6, 24-34

   Bizonyos szükségeleteket Jézus fölöslegesnek, illetve másodlagosnak tart Isten országához viszonyítva. Az ember hajlamos, hogy felcserélje Istent bizonyos dolgokkal. Itt elsősorban nem az ok nélküli aggodalmaskodásról van szó, hanem olyan gondolatokról, amelyek az ember figyelmét teljesen lekötik. A különböző szükségletek másodlagos volta elsősorban a jólétben vergődő embereknek szól. Az emberi életet összehasonlítja a különböző emberi szükségletekkel. Az ember lényege, Istenre utaló hasonlóssága fontosabb, mint a szükségletei, amelyek gyakran magukba hordozzák a bálványimádás veszélyét.

   Isten gondját viseli a legapróbb élőlénynek, növénynek is. A teremtés koronáját a paradicsomi állapothoz hasonlóan, a természet közepébe helyezte. Az élőlények ösztönszerűen gondoskodnak saját magukról, az embernek terveznie, gondolkodnia, dolgoznia kell. A mindennapi kényelem, illetve a jólét keresése könnyen eluralkodhat a mi életünkben. Olyan prioritásokat alakítva ki az életünkben, amelyek könnyen elterelhetik figyelmünket a lényegesről. Az a hagyományos felfogás, miszerint a jólét Isten ajándéka, annak hiánya pedig az Ő büntetésének valamilyen formája, már nem állja meg a helyét. Minden Istentől származik, de Isten mindent a saját természetének és rendeltetésének megfelelően öltöztetett fel, illetve látott el képességekkel. Minden tevékenységünk célja Isten és országának a terjesztése kell legyen. Az igazság keresése nem független Isten keresésétől, hanem a kettő egymást átjárja, illetve kiegészíti.

Ráduly István-Zsolt – Kőhalom

 

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…