> Nagyobb dolgokat is fogsz látni - Imalánc.ro
 
5. január, 2022Igehirdetések Nagyobb dolgokat is fogsz látni bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben, amikor Jézus Galileába készült, találkozott Fülöppel. „Kövess engem!” – mondta neki.

 

Fülöp Betszaidából származott, András és Péter városából. Amikor találkozott Nátánáellel, közölte vele: „Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták szólnak: a názáreti Jézust, József fiát.”

„Jöhet-e valami jó Názáretből?” – kérdezte Nátánáel. „Jöjj, nézd meg!” – felelte Fülöp.

Amikor Jézus látta, hogy Nátánáel közeledik hozzá, így szólt: „Nézzétek, ez egy igaz izraelita! Nincs benne kétszínűség!”
Nátánáel megkérdezte: „Honnan ismersz engem?” Jézus így felelt: „Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt.” Nátánáel erre elismerte: „Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael Királya.”

Jézus így szólt: „Azért hiszel, mert azt mondtam: Láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél.” Majd így folytatta: „Bizony, bizony, mondom nektek: látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel-alá szállnak az Emberfia felett.”

János Evangéliuma 1,43-51

Fülöp apostol már a tanítványok köréhez tartozott, amikor megszólította Nátánáelt. Nátánáel nincs meggyőződve arról, hogy Jézus a megígért próféta, Vele szemben fenntartásai vannak. Csak a jézusi megszólítás fordítja szívét a tanítványságra.

Nátánáel a többi izraelitához képest igaz, eredeti, mert hajlik az isteni meghívásra. Fenntartásai ellenére meghallgatja a Mestert. Nem tudjuk milyen eseménnyel kapcsolható össze a fügefa alatt való időzése Nátánáelnek. Talán Zakeushoz hasonlóan távolról figyelte a názáretit. A közmondás szerint semmilyen jót nem lehetett várni Názáretből. Nemcsak Nátánáel vonakodik a meghívástól, hanem a közmeggyőződés is igazolja kételyeit. Nagyon nehéz egy megbélyegzett vidék, földrajzi helység lakosairól megkülönböztetés nélkül beszélni, közeledni. Az általános tapasztalat szerint a názáretiekkel valamilyen gond volt.

Kisebb közösségekben ma is megbélyegeznek egy családot, vagy egy jövevényekből álló csoportot. Az előítélet mindig jól jön akkor, amikor le akarjuk rázni magunkról a közeledés lehetőségeit, amikor nem akarunk valakikkel barátkozni. Mulasztásunkat gyakran előítéletünkkel magyarázzuk ki. Könnyebb arra hivatkozni, hogy baj van a másiknál, mint segíteni rajta, felvenni vele a kapcsolatot. Nátánáelt Jézus megszabadította előítéleteitől, a közvélemény káros hatásaitól. Ennek köszönhetően újra előítéletmentesen gondolkodhatott, megtapasztalta önmagát, felfedezte életének a fontos céljait. Ilyen állapotban már szívesen hallgatta Jézust, és olyan csodákat látott, amelyek visszaigazolták korábbi döntésének a helyénvalóságát.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom