24. augusztus, 2015Igehirdetések Nagyobb dolgokat fogsz majd látni ezeknél bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Fülöp találkozott Natanaellel, és elmondta neki: ,,Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben és a próféták: Jézust, József fiát Názáretből.’’ Natanael erre megjegyezte: ,,Jöhet valami jó Názáretből?’’ Fülöp azt felelte neki: ,,Gyere és lásd!’’

A kőhalmi római-katolikus templom és ferences kolostor.

   Amikor Jézus meglátta a közeledő Natanaelt, azt mondta róla: ,,Íme, egy igaz izraelita, akiben nincs álnokság.’’ Natanael megkérdezte: ,,Honnan ismersz engem?’’ Jézus azt felelte: ,,Mielőtt Fülöp hívott volna téged, láttalak, amikor a fügefa alatt voltál.’’

   Natanael azt válaszolta: ,,Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael királya!’’ Jézus erre így szólt: ,,Mivel azt mondtam neked: láttalak a fügefa alatt, hiszel. De nagyobb dolgokat fogsz majd látni ezeknél.’’ Aztán hozzátette: ,,Bizony, bizony, mondom nektek: látni fogjátok a megnyílt eget, s hogy az Isten angyalai föl- és leszállnak az Emberfia fölött.’’

                                                                         János Evangéliuma 1,45-51

   Natanael egy olyan ember volt, aki tele volt előítéletekkel. Fülöp apostollal való találkozása azonban pontot tett előző életére, és egy új élet kibontakozását eredményezte benne. A beszélgetésükből kiderül, hogy a magukat igaznak tartó zsidók megvetették a názáretieket.

   Jézust nem emberségének és személyének ismerete szerint ítélte meg, hanem a közvélemény szerint. Kérdése nem csak elmarasztaló kritikát, hanem egyben megvetést is jelent: “Jöhet valami jó Názáretből?” (Jn 1, 46). Abban a pillanatban, amikor Jézus megszólította, akkor teljes élete a feje tetjére fordult.

   Honnan ismeri őt? Milyen kémhálozata lehet egy ilyen személynek, aki mindent tud róla, még azt is, hogy a fügefa alatt ült. A fügefának jó árnyéka lehetett és a nyári melegekben jó fedezéket jelentett. Lehetséges, hogy a fügefa alatt Natanael a Tórát tanulmányozta.

   Fülöp apostol Jézushoz vezete ezt a büszke embert. Jézus szavaiból kiderült, hogy valóban igaz ember hírében állott. Ezt viszont kevesen tudhatták, mert Natanaelt megdöbbentette Jézus megjegyzése. Jézus meglátta benne az apostolkodás lehetőségét.

   Jézus új távlatokat nyitott meg előtte, olyan jövőbeli csodákat ígért, amelyek jóval meg fogják haladni Natanael megtérésének a történetét. Ezeknek a csodáknak a szemlélése a kiváltságosoké lesz. Jézus valódi istenségét fogják meglátni, és őket is magához fogja vonzani.

   Szakítsunk előítéleteinkkel, hogy szabadok legyünk az új, az ismeretlen befogadására! Kapcsolataink is csak akkor lesznek termékenyek, ha bízunk mások jobbik én-jében, esélyt adunk nekik a javulásra a bizalom erejében.

   Fülöp apostol példáját követve, mi is vezessünk másokat Jézushoz. Nemcsak a mi üdvösségünkről van szó, hanem embertársaink örök életéről, örök boldogságáról.

T. Ráduly István Zsolt, Brassó