29. szeptember, 2020Publicisztika No comments

   Habár 2015 nyarán égi kérésre hálából és engesztelésicéllal családi kápolnának épült, már befejezése és felszentelése előtt Erdélyt járó magyarországi zarándokok imádkoztak benne.

Felszentelési ünnepére a Kárpát-haza 63 településéről érkeztek vendégek és az azóta eltelt öt esztendő alatt mintegy 9000 zarándok kereste fel. Voltak benne szentmisék és istentiszteletek, imaszolgálatok, hálaadások, virrasztások, megtérések, keresztelések és találkozások. Egyesek szerint ez a hely magyar lelkek találkozóhelye. Találkozott már itt egymással szívsebész professzor és gyógyszergyártó, imádkozott együtt római katolikus és protestáns, egymásratalált tanár és tanítvány. Innen senki sem távozik közömbösen. Van, aki megerősödik a hitében, mások itt kapják meg ajándékként a hitet, van aki itt tudja hagyni a korábbi meg nem bocsátásait, negatív érzéseit, van aki itt kezd el feltétel nélkül szeretni.

   A szeretet és a megbocsátás kertjében 2020 nagyhetében épült meg az ÉLŐ HIT ÚTJA, melyet a kisgyermeki lélek Jézuskaútjának nevezett el. Itt naponta megtörténik a Megváltóval való találkozás nagyélménye. Kegyelem adatik mindazoknak, akik nem látnak és hisznek, mert megmutattatik nekik a két legfőbb parancsolat és az a keskeny út, amely az életre visz. Itt kiderül mindenkiről, hogy valóban a krisztusi úton halad-e, vagy csak kényére-kedvére mazsolázik a ránk hagyott tanításokból. Mert nem könnyű ítélkezés nélkül élni, valamint imádkozni az ellenségeinkért és áldani azokat, akik gyűlölnek bennünket. Aki eljut a kápolnához vezető „keresztút” hetedik állomásához, az szembenézhet az Úrral és többé nem tud kitérni a tekintete elől. Mert Ő mindenkit megszólít, amikor kimondja: Én vagyok az út, az igazság és az élet.

   Volt itt már gyermekáldást kérő házaspár, hálát mondó nagycsalád, vigasztalódásra vágyó özvegy, gyógyulást remélő beteg, földi útját kereső ember, Csíksomlyó felé gyalogló moldvai zarándok, az isteni gondviselést megtapasztaló Jeruzsálembe tartó lovas, prédikált főpap, esperes, szerzetes és káplán, dalolt asszonykórus és férfi dalárda, szavaltak színművészek, orgonán játszott több híres kántor, zengett a völgy fúvósok hangjától, és imák is születtek a fenyők árnyékában.

   Külön fája van itt az Atyának, a Fiúnak és Máriának. A szentmisék alatti gyóntatóhely egy három törzsű nyírfa, amelyet egy két éves kisfiú nemrég Pio atyáról nevezett el. Égi ajándék a kápolna ablakain a különleges fény játéka, mely a Szűzanyát a háttérben lévő rezgő nyárfán jeleníti meg. Ezt is bemutatja az a világhálón megnézhető a Ketten jösztök, hárman mentek című kisfilm, amely a kápolna építéstörténetéről szól.

   Ebben a havasi csutakkápolnában naponta imaszolgálat van, kis harangja pedig népünk számbeli gyarapodásáért szól. Jönnek szolgálni nemcsak a közeli Kászonból és a Fiság-mentéről, hanem Székelyföld minden csücskéből, imát kérnek távoli tájakról. Imafüzérek, kilencedek és rózsafüzérek hangzanak el gyógyulásokért, gyermekáldásért, családon belüli békességért, szenvedélybetegségektől történő szabadulásokért, sikeres vizsgákért, vállalkozások sikeréért, nehéz helyzetekből való kilábalásért, megtérésekért, megszállottakért, haldoklókért, halottakért, megrekedt lelkekért. Egyre többen kérnek imát és egyre többen imádkoznak másokért, mert az ébredés folyamata megállíthatatlan, s napról napra növekszik azoknak a száma, akik megtapasztalják az ima és a szeretet gyógyító erejét.

Az Úz-völgyében fekvő Csinódon a Gyümölcsoltó Boldogasszony ökumenikus kápolna az esztendő minden napján fogadja a zarándokokat. Imaszolgálatra bejelentkezni vagy imaszándékot megfogalmazni a 0040-760779835-ös telefonszámon lehet.

Csala László csíkmenasági plébános tanúságtétele:

   5 ÉVE SZENTELTÉK A CSINÓDI ÖKUMENIKUS GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY KÁPOLNÁT és azóta elindult a folyamatos IMASZOLGÁLAT…a CSIKMENASÁGI PLÉBÁNIATEMPLOM Facebook oldalán nyilvános bejegyzést irtam:

   Tegnap 5-en elzarándokoltunk a kápolnához. Felfele menet elmélkedtünk a ,,rendhagyó” 7 stációs lelki úton, 7 szentírási rész–elmélkedési anyag. 5-ik alkalommal voltam a szentelést beleértve. 2015.IX.26 óta soha nem volt ennyi időm, hogy mindent félretéve szentmisét mutassunk be, imádkozzunk, elmélkedjünk, énekeljünk. 3 órakor az IRGALMASSÁG RÓZSAFÜZÉR-t mondtuk el.

   Teljes bizonyossággal TANÚSKODOM, hogy akik nyitott szívvel, fogékony lélekkel zarándokolnak oda, azok megtapasztalják azt a csodálatos természetfölötti ,,erőt” – légkört, miliőt, amit meglehet tapasztalni. Ezt a bejegyzések tanúsítják, hogy sok ember lelke magába szállt-tisztult- megérintődött. Időt kell szánni erre és ilyen lelkülettel, Isten megkezdi a lélekben csodálatos munkáját. Isten, aki benned – a lélekben – jó munkáját elkezdte, azt fejezze is be.  Isten kegyelme, a szent SZŰZ ANYA mennyei közbenjárása áldja meg az 5. évfordulón  – Tolcsvay L: Magyar Mise –rockoratóriuma: érintsd meg a lelkem, érintsd meg a lelkem, érintsd meg a lelkem.

     – őszinte vallomással, Csala László plébános,Csíkmenaság–

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…