5. augusztus, 2020Igehirdetések No comments

   Abban az időben Jézus továbbhaladt. Tirusz és Szidon vidékére vonult vissza. És íme, jött egy arra lakó kánaáni asszony, és kiáltozva kérte: „Könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem!” Ő azonban szóra sem méltatta. Végül odamentek hozzá tanítványai, és arra kérték: „Küldd el őt, ne kiáltozzon utánunk!”

   Jézus kijelentette: „Az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól.” Ám az asszony odajött, és leborult előtte e szavakkal: „Uram, segíts rajtam!” Ő így válaszolt: „Nem való elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a kutyáknak!” Mire az asszony: „Igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról!” Erre Jézus így szólt hozzá: „Asszony! Nagy a te hited! Legyen úgy, amint szeretnéd!” És a lánya meggyógyult még abban az órában.

                                             Máté Evangéliuma 15, 21-28

   Jézus először hagyományos módon viselkedik a kánaáni asszonnyal. A hithű izraeliták nem érintkeztek a pogányokkal, és Jézus küldetése is előbb a saját népéhez szólt. A gadarai megszállott, a pogány százados, olyan alakjai a szentírásnak, akik cáfolják azt az általános felfogást, amely a pogányok üdvösségből való kizárásáról szólt. Ők nem érik be a kevéssel, hanem Jézushoz, az üdvösség forrásához menekülnek. Tudják, hogy pogány létükre való tekintettel, visszautasításban is részesülhetnek. Jézus azonban valószínű hogy oktatói célzattal utasította vissza a kánaáni asszonyt, és nem azért mert pogány származású volt. Ezzel is meg akarta mutatni környezetének, hogy a kitartó ima, az erős hit csodákra képes. Ha egyből teljesítette volna a pogány asszony kérését, akkor a homályban maradt volna annak a kitartó hite, elszántsága.

   Jézus pontosan ilyen elszántságot kíván követőitől. Akik nem torpannak meg az első visszautasítástól, hanem tovább harcolnak abban a reményben, hogy előbb vagy utóbb hitük, imájuk meghallgatásra talál.

   Isten tudja mire van szükségünk, de azt kívánja tőlünk, hogy legalább fogalmazzuk meg helyesen kéréseinket, foglalkozzunk a témával, tegyünk meg minden tőlünk telhetőt. Az Ő segítsége biztos nem fog elmaradni.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…