3. február, 2020Igehirdetések No comments

   Jézus és tanítványai áthajóztak a Genezáreti-tó keleti partjára, a gerázaiak földjére.

   Amint Jézus kiszállt a hajóból, a sírok felől egy tisztátalan lélektől megszállt ember futott feléje. A sírboltokban lakott, és még láncra verve sem tudták féken tartani. Sokszor megbilincselték és láncra verték, de a láncokat eltépte, és a bilincseket összetörte. Senki sem bírt vele. Éjjel-nappal a sírboltokban és a hegyekben tanyázott, folyton kiabált, és kövekkel ütötte-verte magát.

   Amint messziről meglátta Jézust, odafutott. A földre vetette magát előtte, és hangosan így kiáltott: „Mi bajod velem, Jézus, a magasságbeli Istennek Fia? Az Istenre kérlek, ne gyötörj!” Jézus ráparancsolt ugyanis: „Tisztátalan lélek, takarodj ki ebből az emberből!”

   Erre Jézus megkérdezte tőle: „Mi a neved?” Azt válaszolta: „Légió a nevem, mert sokan vagyunk.” Nagyon kérte Jézust, hogy ne űzze el őket arról a vidékről.

   Akkor éppen egy nagy sertéskonda legelészett ott a hegyoldalban. A tisztátalan lelkek azt kérték Jézustól: „Küldj minket a sertésekbe, hogy megszálljuk azokat!” Jézus beleegyezett. Akkor a tisztátalan lelkek kimentek az emberből, és megszállták a mintegy kétezer sertésből álló kondát. A sertések a hegyoldalból a tóba rohantak, és a vízbe fúltak.

   Őrzőik erre elfutottak, hírét vitték a városba meg a tanyákra. Az emberek kitódultak, hogy megnézzék, mi történt. Jézushoz érve látták, hogy az, akit az imént még egy légió tartott megszállva, most felöltözve, ép ésszel ül előttük. Erre megdöbbentek. A szemtanúk elmondták nekik, hogy mi történt a megszállottal és a sertésekkel. Ekkor kérlelni kezdték Jézust, hogy távozzék a határukból.

   Amikor Jézus hajóra szállt, az imént még megszállott kérte, hogy vele mehessen. Ő azonban nem engedte, hanem így szólt hozzá: „Menj haza tieidhez, és mondd el nekik, hogy milyen nagy dolgot művelt az Úr, és hogyan könyörült meg rajtad!”

   Az el is ment, és Dekápolisz környékén elhíresztelte, hogy milyen nagy dolgot tett vele Jézus. Ezen mindenki elcsodálkozott.

                                                       Márk Evangéliuma 5, 1-20

   A Galileai-tengeren dúló vihar lecsendesítése után Jézus Gerazába megy. Nyilványos működését egy pogányok lakta területen kezdte el, Tirusz és Szidon vidékén. Ismét egy olyan közösséghez fordult, amely nyilvánvalóan pogány volt, mert sertéstenyésztéssel foglalkoztak. Köztudott volt, hogy az izraeliak számára a disznó tisztátalan állatnak számított, talán innen származik az a gondolat, hogy a Sátán egy olyan vidéken ütötte fel a fejét, ahol tisztátalan állatokat tartottak.

   Jézus hatalmát mutatja, hogy az ördöngős ember nem mer kikezdeni Vele. Először Jézus a megszálló kilétéről puhatolózik, szeretné megtudni, hogy kivel van dolga. A megszállott emberből egy hang Légiónak nevezi magát. Ennek több magyarázata is van, vagy többen szállták meg az embert, vagy szándékosan el akarta hallgatni kilétét, ezért elterelő stratégiát választott.

   A démonok a közfelfogás szerint tartózkodási helyet kellett keressenek maguknak, ennek hiányában az örök büntetés helyére kerültek. Ezért kérték olyan hevesen Jézust, hogy engedje meg nekik, hogy a sertésekbe menjenek.

   Jézus először a terméketlen fügefa kiszárításánál használta a hatalmát romboló céllal. Ez a cselekedete veszélybe sodorta a vidék lakóinak az ivóvízét. Ennyi sertés elpusztulása nagyon megfertőzte volna a vizet. Ez mutatja, hogy megoldhtatlan nehézségekbe ütközünk, ha történelmi beszámolóként kezeljük e részt. Valószínű volt egy történelmi magva ennek az eseménynek, de inkább Jézus beköszönését akarta kihangsúlyozni.

   A megszabadított megszállott szeretne Jézus tanítványaihoz csatlakozni. Más hivatást kap, küldetése tanúságot tenni a környék embereinek a történtekről. A megszabadított ember engedelmeskedik Jézusnak és igazi tanítványává lesz Tízváros területein.

   Gyakran minket is az indulataink, ösztönös érzéseink vezetnek, ezzel önmagunknak és környezetünknek is ártunk. Amikor úgy érezzük, hogy a Sátán hatalmába kerültünk, hívjuk be Jézust, aki a tengeren a vihart lecsendesítette, aki a megszállottakat kiszabadította a Sátán bilincseiből.

 

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom