> Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? - Imalánc.ro
 
29. május, 2023Igehirdetések Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben: Amikor Jézus útnak indult, odasietett hozzá valaki, térdre borult előtte, és úgy kérdezte:

Isten gondoskodik övéiről, ezért ne aggódjunk a holnapi napért.

„Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”

Jézus megkérdezte: „Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat:

Ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodj hamisan! Ne csalj! Tiszteld apádat és anyádat!” Ekkor az így válaszolt: „Mester, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva.”

Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki: „Valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess engem!” Ennek hallatára ő elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt.

Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: „Milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába!” A tanítványok megdöbbentek szavain. Jézus azonban megismételte: „Fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten országába! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába.”

Azok még jobban csodálkoztak, és kérdezgették egymást: „Hát akkor ki üdvözülhet?” Jézus rájuk nézett, és folytatta: „Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem. Mert Istennek minden lehetséges.”

Márk Evangéliuma 10, 17-27

Ahány ember, annyi hivatás van. A találkozás ezen verziójában nem tudjuk meg a megszólított személy életkorát, gazdasági helyzetét. Az emberi kapcsolatokat szabályzó törvényeket szóról szóra betartotta.

Jézus azonban tudja, hogy ennek az embernek van valamilyen egyéni bálványa, amelytől nem tud megszabadulni, amely mindennél fontosabb. Ilyen állapotban nem tud helyesen dönteni, illetve később felszínre jönne ez a gyengesége.

Nem azért volt méltatlan Jézus követésére, mert hiányzott életéből valami, hanem az, hogy az életét a vagyon, a gazdagság irányította. A gazdagság önmagában véve nem bűn, hanem inkább a gazdagság megszerzésének módja, illetve annak felhasználási, alkalmazási módja lehet eltérő. Mindenesetre a gazdagság nagy veszélyeknek lehet a forrása, mert könnyen átveheti a helyét Istennek.

Isten gondoskodik övéiről, ezért ne aggódjunk a holnapi napért.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom