4. január, 2021Igehirdetések Mit kívántok? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Abban az időben (Keresztelő) János ott állt két tanítványával, és mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt:

„Nézzétek, az Isten Báránya!” Két tanítványa hallotta, hogy (János) ezt mondta, és követni kezdte Jézust. Amikor Jézus megfordult, s látta, hogy követik, megkérdezte:

   „Mit kívántok?”

   Azok ezt felelték; „Rabbi – ami annyit jelent, hogy Mester –, hol laksz?”

   „Jöjjetek, nézzétek meg!” – mondta nekik. Elmentek tehát vele, megnézték, hogy hol lakik, és aznap nála maradtak. Ez a tizedik óra körül volt.

   A kettő közül, akik hallották ezt Jánostól és követték (Jézust), az egyik András volt, Simon Péter testvére. Ő először testvérével, Simonnal találkozott, és szólt neki: „Megtaláltuk a Messiást, vagy más szóval a Fölkentet”, és elvitte Jézushoz.
Jézus rátekintett, és így szólt hozzá: „Te Simon vagy, János fia, de Kéfásnak, azaz Péternek fognak hívni.”

                                                                        János Evangéliuma 1,35-42

   Gyermekeim!

   Senki se vezessen félre titeket! Jézus az igazság, ezért az igaz ember az igazság szerint cselekszik. Aki bűnt követ el, az a sátántól való, mert a sátán kezdettől fogva bűnös. Azért jött el az Isten Fia, hogy lerombolja a sátán művét.

   Aki Istentől született, nem követ el bűnt, mert megmarad benne az isteni élet csírája. Nem vétkezhetik, mert Istentől született. Ebből ismerhetők fel Isten gyermekei és a sátán fiai. Aki nem az igazság szerint cselekszik, nem Istentől való, de az sem, aki nem szereti testvérét.

                                                                    János első levele 3, 7-10

   Az istengyermekségnek nevezett ajándékot a Sátán el akarja venni tőlünk. Irígy a kegyelem állapotában élő emberre, mert tudja, hogy neki soha nincs visszaútja, megtérési lehetősége. A bűn lelki vakságot okoz (1 Jn 3, 6). Néhány sorral előbb a levél még a bűnösséget általánosnak nevezi (1 Jn 2,5). Itt viszont teljesen szétválasztja a bűnösöket az igazaktól. Jézus általános bűnös emberi mivoltunkat akarta megtisztítani, a Sátán hatalmából visszaszerezni. Az erkölcsi feddhetetlenséget tekinti az istengyermekség bizonyítékának. Nem tűr el semmilyen kivételt, aki nem tud megtérni, az nem lehet Isten gyermeke.

   Az Istenhez való tartozás és a kiválasztottság témájával foglalkozik. Aki nem tud uralkodni a bűnös vágyai felett, az nem lehet kiválasztott. Mi mindannyian meghívást kaptunk az istengyermekségre, ezt viszont nem elég tudatosítani, hanem életbe kell ágyazni, tetteinket ennek a tudatában kell igazítsuk. Másképpen csak merő önigazolás marad az Istenhez való tartozásunk.

   Már Jézus életében is jól körvonalazódott azoknak a csoportja, akik Jézus igazi ellenségei, és azoknak a csoportja, akik Ábrahám fiai. Te melyik csapatnak akarsz a tagja lenni? A világosságban élők csoportjának, vagy a sötétségben botorkáló csoportjának?

Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…