> Mit kívántok, mit tegyek nektek? - Imalánc.ro
 
31. május, 2023Igehirdetések Mit kívántok, mit tegyek nektek? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben Jézus és a tanítványok úton voltak Jeruzsálem felé. Jézus elöl ment, a tanítványok pedig aggódva követték őt.

Jézus ismét magához hívta a tizenkettőt, és arról kezdett nekik beszélni, hogy mi vár reá. „Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfiát átadják a főpapoknak és írástudóknak. Halálra ítélik, kiszolgáltatják a pogányoknak, és azok kicsúfolják, leköpdösik, megostorozzák és megölik. De harmadnapra feltámad.”

Akkor Zebedeus fiai, Jakab és János, odamentek Jézushoz, és ezt mondták neki: „Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk!”

Ő megkérdezte: „Mit kívántok, mit tegyek nektek?”

Ezt felelték: „Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben.”

Jézus így válaszolt: „Nem tudjátok, mit kértek! Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én iszom, vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem?”

Azt felelték: „Meg tudjuk tenni!”

Jézus így folytatta: „A kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, s a keresztséggel, amellyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek. De hogy a jobb és a bal oldalamon ki üljön, azt nem én döntöm el. Az a hely azokat illeti, akiknek készült.”

Amikor a többi tíz ezt meghallotta, megnehezteltek Jakabra és Jánosra. Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: „Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. De köztetek ez ne így legyen! Ha valaki közületek ki akar tűnni, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája! Hisz az Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.”

Márk Evangéliuma 10,32-45

Jézust küszöbön álló szenvedése foglalkoztatja, az apostolokat pedig a vezetőség problematikája. Egy másik evangéliumi szövegvariánsban a Zebedeus fivérek édesanyja jár közben fiaiért protekciót keresve.

Isten országa azonban másképpen működik, mint ahogyan azt elképzelték. Jézus nem akarja megváltoztatni az Atya tervét semmiben.

Örök szeretetének bizonyítéka az Atya iránti engedelmes viselkedése. Senki és semmi kedvéért nem tér el tőle, nem kérdőjelezi meg. Jézust követni szolgálatot jelent. Ez hatalmas különbséget jelent a világ hatalmi berendezkedése

és a jézusi közösségben élők egymáshoz való viszonyulása között.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom