24. november, 2020Igehirdetések Mindennek előbb meg kell történnie bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Abban az időben amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a (jeruzsálemi) templom, Jézus ezt mondta: „Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kő kövön nem marad, mindent lerombolnak.”

   Erre megkérdezték tőle: „Mester, mikor történik mindez? És milyen jelek előzik meg?”

   Ő így válaszolt: „Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket! Sokan jönnek az én nevemben s mondják: »Én vagyok!« És: »Elérkezett az idő!« Ne kövessétek őket! Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Mindennek előbb meg kell történnie, de ezzel még nincs itt a vég!”

   Aztán így folytatta: „Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Félelmetes tünemények és rendkívüli jelek tűnnek fel az égen.”

                                                Lukács Evangéliuma 21, 5-11

   Lukács evangélista szándékosan összekapcsolja a jeruzsálemi Templom pusztulását a világvégével. Jézus megsíratta Jeruzsálemet, mert nem hallgatott a szavára. A választott nép történetében a katasztrófákat, a rabságot mindig összekötötték a nép hűtlenségével. A katasztrófát még jobban tetézi a hamis próféták megjelenése, akik a Megváltó személyére hivatkoznak. A véget nem feltétlenül a földi katasztrófák, nagy környezeti változások fogják előrejelezni. A háborúság és a háború mindig is az emberi történelem véres lapjaihoz tartoztak, de ezek még nem jelentik a küszöbön álló Megváltó második érkezését.

   Jézus hatalmas kozmikus jelenségekről beszél, amelyeket nem lehet előre kiszámítani. A járvány korszakát éljük, amikor életünket korlátok közt kell folytassuk. Gyakran az az érzésünk támadhat, hogy ez a járvány a mi helyzetünkben a világvégét jelzi előre. Keresztény szempontból viszont egy tisztulási folyamatként is értelmezhetjük, amikor életünk lényeges vonásaira figyelünk. Olyan vészjelző, amely felhívja a figyelmünket arra, hogy jobban kell küzdjünk a környezetünk megvédésének érdekében és hitünkkel újra bele kell kapaszkodjunk a gondviselő Atya karjaiba.

   Létünk számon kért lét, ezért nem mindegy, hogy hogyan gondolkodunk mostani életünk lehetőségeiről, mert itteni tetteink alapján fognak számonkérni.

Ráduly István Zsolt, Kőhalom