> Mindenkinek, akinek van, még adnak, hogy bővelkedjék - Imalánc.ro
 
16. november, 2022Igehirdetések Mindenkinek, akinek van, még adnak, hogy bővelkedjék bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Jézus Jeruzsálemhez közeledett. Sokan azt hitték, hogy hamarosan megvalósul az Isten országa, ezért a következő példabeszédet mondta nekik:

A mínák természetfölötti képességeket jelölnek meg. Ezeket nem annyira az ügyességünkkel, hanem Isten segítségével szerezhetjük meg. Az ajándék azonban nagy felelősséggel is jár. A példabeszédből kiderül, hogy Isten ezeket azért állítja a rendelkezésünkre, hogy kamatoztassuk őket. Nemcsak a saját hasznunkat kell gazdagítsuk, hanem konkrét eredményeket kell felmutassunk.

„Egy előkelő ember messze földre indult, hogy ott királyi méltóságot nyerjen, és úgy térjen vissza. Magához hívta tíz szolgáját. Tíz mínát adott nekik, és így szólt: »Kereskedjetek vele, míg vissza nem térek!« Polgártársai azonban gyűlölték őt, ezért követséget küldtek utána, és tiltakoztak:

»Nem akarjuk, hogy ez legyen a királyunk!« Az előkelő ember mégis elnyerte a királyi méltóságot, és hazatért. Ekkor hívatta szolgáit, akiknek a pénzt adta, hogy megtudja, ki mennyit szerzett vele. Előlépett az első, és így szólt: »Uram, mínád tíz mínát hozott.« Erre azt mondta neki: »Jól van, derék szolgám! Mivel a kevésben hűséges voltál, tíz város kormányzását bízom rád.«

Jött a másik szolga, és így szólt: »Uram, mínád öt mínát hozott.« Ennek azt mondta: »Te öt város kormányzója leszel.«

Jött a harmadik, és így szólt: »Uram, itt a mínád. Kendőbe kötve elrejtettem. Féltem ugyanis tőled, mert szigorú ember vagy: felveszed, amit le nem tettél, és learatod, amit nem is vetettél.«

Ezt így büntette meg: »A magad szavával ítéllek el, haszontalan szolga. Tudtad, hogy szigorú ember vagyok: felveszem, amit le nem tettem, és learatom, amit nem vetettem. Miért nem adtad pénzemet a pénzváltóknak, hogy hazaérkezve kamatostul kaptam volna vissza?« Aztán a körülállókhoz fordult: »Vegyétek el tőle a mínát, és adjátok annak, akinek tíz mínája van!« Azok megjegyezték: »Uram, hiszen már van tíz mínája.«

De ő így válaszolt: »Mondom nektek: Mindenkinek, akinek van, még adnak, hogy bővelkedjék. Attól azonban, akinek nincs, még azt is elveszik, amije van. Ellenségeimet pedig, akik nem akarták, hogy királyuk legyek, hozzátok ide, és öljétek meg szemem láttára!«”
E szavak után Jézus folytatta útját Jeruzsálem felé.

Lukács Evangéliuma 19, 11-28

A mínákról szóló példabeszéd történelmi háttere az, hogy a zsidó nép meg akarta akadályozni, hogy Nagy Heródes fia, Arkhelaosz legyen az utódja, ezért egy ötvenes küldöttséget küldtek el Augustus császárhoz. Augustus császár megerősítette Nagy Heródes utódlási hagyatékát, de nem királynak, hanem etnarkhának nevezte ki az utódját. Később Arkhelaosz kegyvesztett lett és száműzték.

A gurúk, pszichológusok együttesen azt tartják, hogy a szorongás elleni gyógyszert az ember lelki egysége jelenti. Ha az ember irányítja gondolatait, és nem az érzései, akkor kiegyensúlyozott egyén lehet. Képességeinket, tehetségünket Istentől kaptuk. Ezek mindig arra irányulnak, amerre tekintünk, amerre vezetjük őket.

A mínák természetfölötti képességeket jelölnek meg. Ezeket nem annyira az ügyességünkkel, hanem Isten segítségével szerezhetjük meg. Az ajándék azonban nagy felelősséggel is jár. A példabeszédből kiderül, hogy Isten ezeket azért állítja a rendelkezésünkre, hogy kamatoztassuk őket. Nemcsak a saját hasznunkat kell gazdagítsuk, hanem konkrét eredményeket kell felmutassunk. Ha nem ügyesen gazdálkodunk velük, akkor saját kárhozatunkat, lebecsülésünket fogják eredményezni.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…