15. január, 2020Igehirdetések No comments

   Abban az időben Jézus kijött a kafarnaumi zsinagógából, és elment Simon és András házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is Jézusnak. Jézus odament hozzá, megfogta a kezét, és fölsegítette. Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik.

   Amikor lement a nap és beesteledett, odavitték hozzá a betegeket és a gonosz lélektől megszállottakat. Az egész város ott szorongott az ajtó előtt. Jézus pedig sokakat meggyógyított, akik különböző bajokban szenvedtek; és sok ördögöt kiűzött. De nem engedte megszólalni őket, mert tudták, hogy ő kicsoda.

   (Másnap) Jézus kora hajnalban felkelt, kiment (a házból), elment egy elhagyatott helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévők utána mentek. Amikor megtalálták, azt mondták neki: „Mindenki téged keres”

   De ő azt felelte: „Menjünk el máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, – hiszen ezért jöttem.” És elment, hirdette az evangéliumot a zsinagógákban Galilea egész területén, és kiűzte az ördögöket.

                                                                              Márk Evangéliuma 1, 29-39

   Jézus együttérez a betegekkel és az ördögtől megszállott emberekkel. A kafarnaumi zsinagógában történt ördögűzés után elmegy apostolainak a házába. A gonosz nemcsak a hívek közösségében van jelen, hanem a családi fészket is megkísérti. Péter anyósa nagyon beteg volt, és Jézus pillanatok alatt meggyógyította, nem kérdezett rá a betegség okára, vagy kimenetelére, hanem spontánul tett csodát. Ennek a jelképes cselekedetenek az eredménye, hogy tömegesen vonulnak Péter kafarnaumi házába, olyan sokan vannak, hogy végül beesteledik. Egy adott pillanatban Jézus félrevonul imádkozni. Nem él vissza isteni hatalmával, nem viszi túlzásba a dolgokat. Emberi természetének korlátai vannak, szüksége van az újra feltöltödésre, az elmélkedésre, az imádságra. Gyógyító erejének az ima és a böjt a lelki háttere. Tudja, hogy más betegek is vannak, ezért más vidékre akar menni. Gyógyító kegyelme nem kizárólagos, hanem mindenkihez el akar jutni. Az ima az egyik legfontosabb fegyverünk a gonosz elleni küzdelemben. Amikor az imában Jézus példáját követjük, akkor mi is töltekezni akarunk, lelki karbantartást végzünk.

   Keresztény életünknek elengedhetetlen eszköze az imádság. Csak akkor sikerül önmagunkon uralkodni, ha rendszeresen imádkozunk. Enélkül nincs lelki élet. Emberi képességeink határát csak az ima által tudjuk felülmúlni. Ima nélkül nehezen megy az evangélizálás, a megbocsátás, a gonosz elleni küzdelem. Éppen ezért nem odázhatjuk el az ima mindenkori lehetőségeit. Nem annyira az a fontos, hogy mennyit imádkozunk, hanem inkább az, hogy mennyire tudunk elmélyülni, mennyire tudunk Istenre figyelni. Nemcsak mi közlünk valamit Istennek, hanem Ő is közölni akar velünk valamit. Eléggé figyelmesek tudunk-e lenni arra az üzenetre, amelyet Isten küld hozzánk? Az élet zajában el tudunk-e csendesedni egy percre? Nem Istennek van szüksége a mi imáinkra, hanem nekünk van szükségünk lelki erőre, lelki támaszra. Lelki gyógyulásunk az ima melletti elkötelezettségünktől függ. Másképpen csak üres fecsegésbe torkollik minden szavunk, amelyet csak reflexszerűen mondunk ki. Jézus ma is meg akarja gyógyítani a lelki sebektől lázas embereket. Előbb azonban nyitottságra, befogadásra van szüksége. Hívjuk be Jézust életünk legrejtettebb zugaiba, hogy Ő legyen életünk Mestere, meggyógyítója.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom