> Minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona - Imalánc.ro
 
4. január, 2022Igehirdetések Minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, szülei felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr törvénye előírja: „Minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona.”

Ekkor kellett Máriának, ugyancsak az Úr törvénye szerint, „egy pár gerlét vagy két galambfiókát” tisztulási áldozatul bemutatnia. És íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű férfiú, egy igaz és istenfélő ember, aki Izrael vigaszára várt, és a Szentlélek lakott benne.

A Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy nem lát halált addig, amíg meg nem látja az Úr Fölkentjét. A Lélek arra indította, hogy menjen a templomba, amikor a gyermek Jézust odavitték szülei, hogy a törvény előírásai szerint cselekedjenek vele.

Simeon a karjára vette őt, és így magasztalta Istent: „Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben, mert szemeim meglátták szabadításodat, melyet minden nemzet számára készítettél, hogy világosság legyen: kinyilatkoztatás a pogányoknak, és dicsőség népednek, Izraelnek.”

Jézus atyja és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához: „Lám, e Gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben! Az ellentmondás jele lesz ő – még a te lelkedet is tőr járja át –, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!”

János Evangéliuma 1,35-42

Keresztelő Szent János tanúságának hatására a tanítványai közül néhányan felkeresték Jézust. Jézust rabbinak szólítják, ezáltal az iránta való tiszteletüket fejezik ki. A találkozás nagy hatással volt rájuk, mert nem tértek vissza Jánoshoz, hanem Jézusnál maradtak. Az első részben János hatására mennek Jézushoz. A második részben már a tanítványok toboroznak újabb tagokat a közösségnek. Ezek közül András testvérét, Simont szólította meg. Simon új nevet kap Jézustól, amely már sejteti a korai Egyházban betöltött sziklaszerepét.
Az apostolokhoz hasonlóan mi is Krisztus követei lehetünk a világban. Keresztény életünk központjában a Jézussal való találkozás áll. Aki látta és találkozott Vele nem tud hallgatni, hanem mindenkivel megosztja tapasztalatát. A hit nem önmaga körül forog, hanem kifelé hat. Megszólítja azokat is, akik még nem hallottak az evangéliumról. Képessé teszi őket arra, hogy vállalják a hit kockázatát, mert olyan tanúkkal találkoztak, akik életükkel tesznek tanúságot a Felkentről.
Hitünk csak akkor lesz termékeny, ha mások számára is vonzóvá tudjuk tenni. Az evangélium mindenkinek szól. A megtalált drachmát, kincset a keresztény nem rejti a véka alá, hanem megosztja barátaival, ismerőseivel, embertársaival.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom