26. november, 2019Igehirdetések No comments

   Abban az időben amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a (jeruzsálemi) templom, Jézus ezt mondta: „Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kő kövön nem marad, mindent lerombolnak.”

   Erre megkérdezték tőle: „Mester, mikor történik mindez? És milyen jelek előzik meg?”

   Ő így válaszolt: „Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket! Sokan jönnek az én nevemben s mondják: »Én vagyok!« És: »Elérkezett az idő!« Ne kövessétek őket! Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Mindennek előbb meg kell történnie, de ezzel még nincs itt a vég!” Aztán így folytatta: „Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Félelmetes tünemények és rendkívüli jelek tűnnek fel az égen.”

                                                      Lukács Evangéliuma 21,5-11

   Egy nemezet szimbólumának a pusztulása nagy tragédiát jelent egy nép számára. A választott nép életében már megtörtént egy hasonló tragédia, ti. a salamoni templomot is lerombolták. De a legnagyobb tragédiát nem a nemzeti értékek, illetve a nemzeti szimbólumoknak a pusztulása jelentette, hanem a tömeges elfordulás Istentől. A templomok tönkremehetnek, de a lélek temploma, amelyben a Lélek lakik, csak akkor mehet tönkre, ha mi azt megengedjük. Jézus új közösséget hozott létre, amely nem egy szimbólum, vagy istentiszteleti helyen gyűl össze, jön létre, hanem a lelkekben.

   A nép büszke volt a kőből épült Tempolmára, de nem figyelt fel a lélek templomára. Ez a szimbólum 70-ben elpusztult, de Isten szövetsége, ígéretei továbbra is érintetlenül megmaradtak.

   Az emberi kíváncsiság gyakran sokkal nagyobb, mint az őszinte hit, a bizalom. Az embereknek jobban tetszenek a szenzációk, a rendkívüli események. A világ végét is ilyen mident felforgató eseményként várták, ugyanakkor kíváncsian keresték az ehhez kötődő csodás jelenségeket. Sajnos ebben a kíváncsiságban, keresésben merült ki a sok embernek a vallásossága, hite.

   Jézust, az élő templomot kevesen vették észre. Nem akartak egy ilyen álmodozónak a követői lenni. Inkább hajlottak azokra a pánikot keltő jövendölésekre, amelyeket hamis próféták hamis Messiásról terjesztettek.

   Ma is jó csemege a világ végével ijesztgetni a bizonytalan hitű embereket, akiket könnyebben lehet manipulálni. A jézusi tanítás más szempontokra teszi a hangsúlyt, nem a vég ismerete a legfontosabb, hanem az állandó készenlét. Aki életében Jézus barátja volt, az dicsőségesen fog feltámadni.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom