5. február, 2020Igehirdetések No comments

   Abban az időben Jézus hazament Názáretbe. Tanítványai elkísérték. Amikor elérkezett a szombat napja, tanítani kezdett a zsinagógában.

   Sokan hallgatták, és csodálkozva mondogatták: „Honnét vette ezt? Miféle bölcsesség ez, amely neki adatott? És a csodák, amelyeket kezével véghezvisz! Nem az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon rokona? S ugye nővérei is itt élnek közöttünk?” És megbotránkoztak benne.

   Jézus erre megjegyezte: „Nem vetik meg a prófétát, csak a hazájában, rokonai körében, a saját házában.” Nem is tehetett ott csodát, csupán néhány beteget gyógyított meg, kézrátétellel. Maga is csodálkozott hitetlenségükön.

                                                      Márk Evangéliuma 6, 1-6

   A próféták, lelkipásztorok és tanítók egyik legszomorúbb tapasztalata a saját hazájukban való elutasítás, meg nem értés. Idegenektől könnyebben elfogadjuk az elutasítást, a megbélyegzést, de a saját honfitársainktól már nehezebben. Jézus egyik beszédében, amikor az Isten országába való bejutás feltételeiről beszél, akkor kemény hangon elutasítja azokat, akik nem teljesítették a mennyei Atya akaratát, vagy elmulasztották az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlását: „A szemed láttára ettünk és ittunk, a mi utcánkon tanítottál.” (Lk 13, 26b)

   Az elutasítás legfőbb oka ismerőseinek druszáinak az előítélete. Nem bíznak meg benne, mert egyszerű családból származott. Szülei nem a várt királyi Messiás uralkodói házához tartoztak. Egy egyszerű ács fia nem lehet a Megváltó. Bármennyire is hallottak korábbi csodáiról, nem tudta őket meggyőzni Jézus istenségéről.

   Az elutasítást megbotránkozás követi. Már nem tudják a valóságot látni, csak azt, amit már eleve tudtak Róla. Még Jézust is meglepik a hitetlenségükkel. Az evangélista leírja, hogy még csodát sem tudott tenni. Ennyire lebénította az előítélet és a félreismerés Jézus gyógyító kezét, érintését. A hit hiánya képtelenné teszi a gyógyításra. Isten nem automataként működik, hit nélkül nem tud az embereken segíteni. Nem véletlen, hogy az apostolok egyik legfontosabb kérése Jézus felé a hit növelése volt: ,,Növeld bennünk a hitet.” (Lk 17,5) bár a gyógyítás elmaradt, a tanítást tovább folytatta. Jézus küldetés-tudatát nem tudta lerombolni az otthonában tapasztalt megvetés, elítélés.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…