3. augusztus, 2020Igehirdetések No comments

   Ezután nyomban szólt a tanítványoknak, szálljanak bárkába, és evezzenek át a túlsó partra, addig ő hazaküldi a népet. Miután hazaküldte, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék.

   Közben besötétedett, s ő ott volt egymagában. A bárka már jó pár stádiumnyira járt a parttól, hányták-vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka, a negyedik őrváltás idején a víz tükrén elindult feléjük. Amikor a tanítványok észrevették, hogy a vízen jár, megrémültek. „Kísértet!” – mondták, s félelmükben kiabáltak: Jézus azonban megszólította őket: „Bátorság! Én vagyok, ne féljetek!” Erre Péter így szólt: „Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy odamenjek hozzád a vízen!” „Gyere!” – felelte. Péter kilépett a bárkából és elindult Jézus felé a vízen. Az erős szél láttára azonban megijedt, és amikor merülni kezdett, felkiáltott: „Uram, ments meg!” Jézus kinyújtotta a kezét és megfogta. „Te kishitű – vonta kérdőre –, miért kételkedtél?” Amikor beszállt a bárkába, a szél nyomban elült. Akik a bárkában voltak, leborultak előtte, és megvallották: „Valóban Isten Fia vagy!”

   Átkeltek a tavon és Genezáretnél értek partot. Az odavalók felismerték, s az egész környéken hírét vitték. Odahordták hát mind a betegeket, és arra kérték, hogy legalább ruhája szegélyét érinthessék. Aki érintette, meggyógyult.

                                                                  Máté Evangéliuma 14, 22-36

   A negyedik őrváltás kb. hajnal 3 órakor volt. Jézus nem szokásos módon jelenik meg apostolainak a körében. Tudták, hogy ő egyedül félrevonulva imádkozik, ezért nem sejthetik, hogy ki az, aki közeledik feléjük. A természet erői is közrejátszottak a félelemük növekedésében. Őket már lelkileg megfélemlítette a kedvezőtlen természeti jelenség. Attól féltek, hogy a hullámok martalékaivá válnak. Jézus bizalmas diszkurzusa, nyugtató szava helyreállította az apostolok feldúlt lelkiállapotát. Péter azonban valóságosan meg akar győződni Jézus jelenlétéről, ezért kéri Tőle, hogy parancsolja meg neki, hogy a vízen járhasson. Kételkedéseik csak akkor kezdenek szétoszlani, amikor látják, hogy Jézus szavára Péter a vízen kezd járni. Ezzel a kihívás nem ért véget, hiszen a látszólagos stabilitást egy erős szél pillanatok alatt megrendítette. Csak Jézus biztató szavai és gesztusai hatására nyeri vissza Péter apostol a hitét. Amikor nem Jézusra koncentrál, amikor a problémák tömkellegére figyel, akkor süllyedni kezd. A kedvezőtlen természeti jelenség az apostolok lelkében jelenlevő állapotot fejezte ki. Nem a hullámok jelentették a valódi problémát, hanem az apostolok lelkében megbújó kishitűség, amely könnyen kibillentette őket a biztonságérzetükből.

  Jézus néha minket is ki akar mozdítani a képzeletbeli biztonságot nyújtó várerődítményeinkből. Ahhoz, hogy feladhassuk látszólagos biztonságunkat, szükségünk van a szabadugrásra. Másképpen mindig vissza fogunk menekülni oda, ahol a legbiztonságosabban érezzük magunkat.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…