22. július, 2021Igehirdetések „Mester”! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

A hét első napján, (húsvétvasárnap) kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment Jézus sírjához. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól.


    Amint ott sírdogált, betekintett a sziklasírba, és ahol Jézus holtteste feküdt, két, fehér ruhába öltözött angyalt látott. Ott ültek, az egyik a fejnél, a másik a lábnál.

    Így szóltak hozzá: „Asszony, miért sírsz?” „Mert elvitték az én Uramat – felelte –, és nem tudom, hová tették.”

    Ezzel hátrafordult, és íme, Jézus állt előtte. Nézte, de nem ismerte föl, hogy ő az.

    Jézus megkérdezte: „Asszony, miért sírsz? Kit keresel?” Mária Magdolna azt hitte, hogy a kertész az, és így válaszolt:

    „Uram, ha te vitted el, mondd meg, hová tetted, hogy magammal vihessem.” Jézus erre megszólította: „Mária!” Mária felkiáltott: „Rabbóni!” – vagyis „Mester”!

    „Ne tartóztass! – felelte Jézus. Még nem mentem föl az Atyához. Te most menj testvéreimhez, és vigyél hírt nekik!

    Fölmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez.”
    Mária Magdolna elsietett. Hírül vitte a tanítványoknak: „Láttam az Urat.” – És elmondta, amit az Úr üzent.

János Evangéliuma 20, 1.11-18

      János evangélistának az üres sír még nem jelenti a feltámadást. Mária Magdolna alakja is többször megjelenik ebben a feltámadási beszámolóban. Jézus valóban akkor fejezi be küldetését mikor visszamegy az Atyához. Világos különbséget tesz a szemtanúk Atyával való kapcsolata és Krisztus Atyával való kapcsolata között. Jézus feltámadása nem egy korábbi én-jének a visszatérése, hanem egy teljesen más valóságban levő állapot.

      A látogatás kora hajnalban történik. Itt ismét jelentőséget kap a fény és a sötétség szimbolizmusa. Mária aggodalma az üres sír és Krisztus testének hiánya miatt itt visszatérő motívum. Jézus feltámadása, felmagasztaltatása, mennybemenetele egyetlen eseményként jelenik meg. Csak Jézus megdicsőülése után értik meg és emlékeznek vissza az apostolok a feltámadás eseményére.

      Jézus megtiltja, hogy megérintsék, mert az Atyával való találkozása még nem történt meg. Az angyalok jelenléte megcáfolja a test elrablásának a feltételezését. Nem a hit objektív bizonyítéka a fontos, hanem a feltámadás elfogadása, amely nem gyakorlati megtapasztaláson alapszik. Jézus azt akarja, hogy Neki személyesen higgyenek, és nem az érzékszervek bedobásával vizsgálják meg a feltámadás tényét. Egy másik fontos szempont, hogy tanítványainak jelenik meg, és nem a hitetlen, szenzációhajhász világnak. Ilyen megközelítésből a feltámadás megtapasztalása zártkörű esemény. Jézus nem akarja lehengerelni feltámadásával azokat, akik nem hittek Neki. A hit nem a ráhatással működik, hanem szabad döntés kell hozzá. 

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom