25. június, 2020Igehirdetések Mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Abban az időben Jézus így fejezte be a hegyi beszédet:

   A mennyek országába nem jut be mindenki, aki azt mondja nekem: „Uram! Uram!” Csak az, aki mennyei Atyám akaratát cselekszi. Azon a napon sokan mondják majd nekem: „Uram, Uram! Hát nem a te nevedben prófétáltunk? Nem a te nevedben űztük ki az ördögöket? Nem a te nevedben tettünk annyi csodát?” Én akkor kijelentem majd nekik, hogy nem ismertelek soha benneteket. Távozzatok színem elől, ti, gonosztevők!

   Mert mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült.

    Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak; az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle.

    Ezzel Jézus befejezte a hegyi beszédet. A népsokaság elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az ő írástudóik.

                                           Máté Evangéliuma 7, 21-29

   Jézus egy pontosítást tesz az üdvözültekkel kapcsolatban. Nem a nagy szavak és csodálatos tettek lesznek a mérvadóak, hanem a szeretetben leélt élet. Az Egyházhoz való tartozás nem jelenti feltétlenül az üdvösség garanciáját. Isten majd szét fogja választani az igazakat, a gonoszoktól.

   Jézus szavai eligazítást nyújtanak az örök életről. Ezek megtartásától, hallgatásától, függ az örök élet elnyerése. Máté szerint Jézus szavai egyenlőek az életbölcsességgel, és a Tórához hasonló tekintéllyel rendelkeznek. A midrás szerkesztésében mindig elhelyeztek egy példabeszédet.

   Jézus a sziklára épített házhoz hasonlítja követőit. Aki Rá hallgat, az nem fog csalatkozni a szavaiban. A hatalom az ókorban a hagyományhoz való hűségből származott. Jézus sajátos módon kapcsolódott az Atyához és az élet valóságához. Innen származott hatalmának rendkívüli hatása.

   Istent gyakran hasonlították sziklához. A szikla meghódítása mindig erőfeszítő feladat. Az embernek ki kell mozdulnia megszokásaiból, sablonaiból, hogy elérhesse a sziklát. Ugyanígy ki kell mozdulnia komfortzónájából, hogy tettekre váltsa az isteni igét.

Ráduly István-Zsolt – Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…